5 tips for å lære kidsa om penger

Med overgangen fra ukelønn, kontanter og sparegris til kort og smarttelefon, svekkes norske barns forståelse for økonomi og egne penger. Med Spink, mobilbank for barn – kan du gi dem bedre kontroll på eget forbruk.

Forskning viser nemlig at stadig flere unge mellom 18 og 30 får betalingsanmerkninger, og en rekke studier viser at mellom 12 og 22 prosent av unge og unge voksne har utfordringer med overshopping. Problemene starter vanligvis i slutten av tenårene eller i begynnelsen av tjueårene, og sammenfaller gjerne med den alderen da man etablerer egen økonomi.

Håndtere egen økonomi

Barn som får tidlig og god forståelse for bruken av egne penger, tar gjerne større eierskap i familieøkonomien når de blir eldre, for eksempel i form av sparing til ferier eller julegavehandling. Studier viser at barn som vokser opp med et aktivt forhold til egen sparing, med veiledning fra sine foreldre, har færre økonomiske bekymringer som voksne³. De opplever i større grad selv at de er flinke til å håndtere penger, og de har et mer positivt forhold til egen økonomi.

Vi ønsker å hjelpe foreldre med å lære barna sine gode økonomiske vaner med bankkort, og på digitale verktøy tidlig – slik at barna er best mulig rustet når de en dag skal stå på egne ben. Med Spink – mobilbank for barn og unge, har foreldre ett godt verktøy for å vise og forklare sammenhengen mellom penger ut og inn på konto.

Nysgjerrig? Trykk her for å lese mer om Spink

Fem tips til foreldre som vil lære barn og unge om penger:

1. Snakk om hva ting koster

La barna får vite hva ting koster, som mat, klær, strøm, lån, ferie og så videre. Ta med barna i butikken og forklar dem kilopris, literpris og stykkpris og vis dem hva som blir billigst. Gå gjennoms familiens budsjett og forklar hvor pengene kommer fra og hva dere velger å bruke penger og ikke bruke penger på.

2. Snakk om trygg kortbruk

Når barnet får sitt første bankkort, er det en fin anledning til å snakke om kortbruk og penger. La barna blir trygge på hvordan de bruker og oppbevarer bankkortet.

3. Gi faste lommepenger

– og ikke fyll på med mer penger hvis barnet bruker opp alle pengene før neste utbetaling. Da lærer de å disponere penger fornuftig og at det får konsekvenser om de bruker opp alt med en gang.

4. Knytt pengene opp mot oppgaver

Barna bør lære at penger og innsats hører sammen. En fin måte å gjøre det på er å gi barnet noen faste, konkrete oppgaver som de får lommepenger for. Gjør de ikke oppgavene sine, får de mindre lommepenger. Men de kan også få mer, hvis de gjør en ekstra innsasts. Da lærer de at det ikke bare er å be om mer penger hele tiden.

5. Lær barnet å spare

Å spare er kanskje den viktigste økonomivanen du kan gi barna. La barnet spare til noe konkret, som en fin genser, ski, eller lommepenger til en ferietur. Barnet kan spare hele summen selv eller en egenandel der foreldrene betaler resten. Gå foran med et godt eksempel og forklar barnet hva familien sparer til.

Det er stor forskjell på å være 6, 9 og 15 år. Vi har samlet de ulike produktene for kidsa her.