Hvordan unngå at barna tror minibankkortet er utømmelig

Alle vet at man bør spare, også barn, men hvordan lære de det?

Sparing er ikke alltid like lett, og når du er liten er det kanskje ikke like forståelig at du må spare for å kjøpe deg ting. Et tips for å lære barn om sparing er å sette opp et sparemål, for eksempel et spill, sykkel, leker eller noe annet barnet ønsker seg. Sparer barnet til noe konkret vil det gjør det lettere og mer motiverende å spare.

– Ved å gi barna små faste beløp, hvor noe kan brukes på lørdagsgodt og noe til sparing, kan det hjelpe de til å skjønne hvordan det å bruke penger påvirker sparingen. Det gir dere også en fin anledning til å snakke om hvordan barnet bør bruke penger, sier Linda Tofteng, forbrukerøkonom i SpareBank1 Nord- Norge.
Forbrukerøkonomen er opptatt av at det er viktig å snakke med barna om økonomi og hjelpe de i gang med sparingen.

– Sparemålene for barna er jo på en måte bonuser – og ikke de hverdagslige tingene man faktisk trenger. Det kan være lurt å la barna få innblikk i at mamma og pappas minibankkort ikke er utømmelig, sier Tofteng videre.

Hun sier at en fin innledning kan være å fortelle barna hva årets ferie koster, for eksempel.

– Det er et fint bilde på at man må spare opp penger til noe man skal eller ønsker seg. Da skjønner barna at man må forsake noe annet for å komme i mål, og de tar ikke ferien for gitt.

– Sparing til barn er svært viktig, og da mener jeg ikke bare barnas egen sparing. Vi ser at utgifter til barn/tenåringer/studenter ofte øker raskere enn folks inntekt. Det man ønsker å spare til konfirmasjon, førerkort, hjelp til studenten og kanskje første boligkjøp når man kun ved å sette dette målet høyt på prioritetslisten, legger hun til.

Med en egen sparekonto for barn, kan barna selv disponere pengene – og spare til noe de ønsker seg. Les mer her.

Motivasjon til å spare

For de minste er det viktig med et kortsiktig og spesifikt sparemål slik at barna ikke mister motivasjonen. Når barna blir eldre blir ofte tingene de sparer til dyrere og sparemålene større. Da kan for eksempel det å gjøre enkle oppgaver for besteforeldre, naboer eller venner av familien være en mulighet til å tjene noen kroner ekstra.

– Et annet tips for å motivere til sparing er å spleise. Inngå en avtale hvor dere lar barnet spare en andel selv og så bidrar dere med resten. Mange barn ønsker seg også penger til jul og bursdag, det gir også en fin mulighet for å spare, foreslår Tofteng.

Tom for penger –ingen krise

Forbrukerøkonomen oppfordrer også foreldrene til å la barna kjenne litt på å gå tom for penger. Det gir det en god anledning til å snakke om forbruk.

– Det er viktig at dere sammen reflekterer rundt konsekvensene av å være tom for penger.
Pengene skal holde en hel måned, så hva skjer hvis du bruker opp alle pengene med en gang? Her er det mange muligheter for gode økonomiske samtaler, utdyper Tofteng.

– Det gjør ingenting å gjøre feil med små beløp, det er mye tyngre og verre å feile med større beløp når du blir eldre, avslutter hun.

Visste du at vi har en egen mobilbank for barn og unge? Les mer om Spink – barnas mobilbank her.

4 tips til hvordan spare:

1. Sett opp et sparemål sammen og snakke sammen hvordan barnet skal spare, hjelpe dem i gang
2. Gi barna lommepenger
3. Vær interessert og følge med på utviklingen i sparingen! La barna kjøpe lørdagsgodtet selv hvor dere sammen sjekker saldo før og etter kjøpet for å se om det er noe penger som kan settes av til sparing
4. Gi barna innsikt i familieøkonomien. Med mindre man har har økonomiske problemer som ikke skal havne på barns skuldre, så er det neppe noen grunn til at ikke barna skal få ta del i deler av familiehusholdet.
– For læringens del er det gull verdt, sier Tofteng

Tips til spareråd for eldre barn:

Kan barnet tjene noen ekstra penger? Avtal om å gjøre noen jobber for besteforeldre, naboer eller venner av familien
Hva med å spleise? La barnet spare mesteparten selv og bidra med resten
Ønske seg penger til for eksempel bursdag og jul. Og sett pengene rett inn på konto. Hvis barnet får kontanter, sett pengene rett inn på konto. Får du sedler blir du lett fristet til å bruke dem opp
Vår erfaring tilsier at praten om hva konfirmasjonspenger skal brukes til er lurt å starte lenge før den store dagen. Da er også de unge mest fornuftige. De som skal ta praten i etterkant, når konvolutten er full av penger – taper ofte for mange mindre kjøp av «kortsiktig lykke».