Lær barna økonomi med lommepenger

Det er viktig at barn lærer å bruke penger fornuftig. Lommepenger kan lære barna verdien av penger, og ved å bruke Spink kan de enkelt se sammenhengen mellom å spare –  og bruke penger.
Forskning viser at barn lærer gjennom praktisk øving.

– Som mamma til to gutter på 12 og 14 år ønsker jeg å hjelpe de økonomisk, slik at overgangen til voksenlivet blir lettere. Har barna fått lov til å ha ansvar for penger selv, får de ett annet forhold til det, sier Gunn Elin Lyng, privatøkonom i SpareBank1 Nord-Norge.

Med Spink – mobilbank for barn og unge, kan barna og ungdommen selv holde oversikt over hvor mye penger de har, og hva de har gått til. Les mer her.

Ikke lett

Lommepenger er kanskje ikke enkelt. Hvor mye og hvor ofte skal dere gi, skal det knyttes opp mot oppgaver i hjemmet, og skal det overføres på barnets kort eller gis kontant? Det er bare noen av spørsmålene du som forelder må ta stilling til. Lyng mener det er opp til hver enkelt familie å bestemme hvor mye og ofte man skal gi lommepenger. Hun utdyper:
– Skal du lære barna verdien av penger må du snakke med de om at det ligger en innsats bak hver krone. Alle bør delta i oppgavene i hjemmet, men noen litt større oppgaver kan man bli enige om at de kan få betalt for. Det er viktig at barna følges opp så de vet hva det gis lommepenger for og hva de kan brukes til.

Digitale eller fysiske penger?

Et annet spørsmål er om barna skal få pengene digitalt; på bankkonto – eller i fysisk form. Vi beveger oss stadig mot et kontantløst samfunn, og det å lære barna med bankkort allerede i ung alder – kan være vel investert tid.

Bankkort for barn har ikke bilde eller personnummer, og har selvsagt beløpsgrense. Mister barna bankkortet, er fortsatt lommepengene trygge. Mister barnet derimot kontantene han eller hun har tjent seg, er pengene borte. 🙂

Har barna lastet ned appen Spink, kan både små og store følge med på hva lommepengene har gått til. Les mer om barn og bankkort her.

Lære å spare, bruke, tjene og dele

Mange foreldre snakker sjelden eller aldri med barna sine om forbruk og sparing. Dette har en dokumentert betydning for hvordan de klarer seg økonomisk når de skal stå på egne ben som unge voksne. Når lommepenger innføres bør de også få lov til å disponere disse pengene selv.
Et tips er å la de minste barna få kjøpe noen av lekene sine selv. Etter hvert når barna blir eldre kan de kjøpe og betale for litt større ting, de kan for eksempel kjøpe klærne sine selv. Foreldre kan gi en sum penger som skal gå til klær. Hvis barna ønsker å kjøpe noe dyrt vil de erfare at de får mindre penger til andre ting som kino, spill og annet gøy. Det vil også gi en fin anledning til å snakke om sparing.
– Når barna begynner å disponere egne penger er det viktig at foreldre følger opp og er interessert, mener Lyng.
– Vær nysgjerrig og be de om å sjekke saldo før og etter de har handlet for da ser de helt konkret hvor mye de har brukt og hvor mye de har igjen. Da lærer de hvordan det er å ha og bruke penger

Lyng tror også det er viktig at man snakker om usynlige utgifter med barna.

– Strøm, kommunale avgifter og lignende er ting man ikke nødvendigvis ser det forsvinner penger til. Snakker man med barna om dette får de også en forståelse av hva vi faktisk har av kostnader.

Ting å tenke over i forbindelse med lommepenger

  • Hvilke oppgaver er det en selvfølge at barna bidrar med og hvilke oppgaver kan det gis lommepenger for?
  • Hvor ofte bør man gi lommepenger, en gang i uken, hver andre uke, en gang i måneden? Er barnet lite kan man overføre en gang i uken, deretter annenhver uke og så måned Når skal de få lommepenger inn på kortet?
  • Hva med ukepengeforhandlinger? Hvor mye synes barna selv at de trenger og hvorfor?