Er du forberedt på et skikkelig langt liv?

Du må jobbe lengre enn 67 år for å kompensere for levealdersjusteringen – sjekk hvor lenge her

Planlegging for at du skal leve lenge er en «må-ting»

Levealdersjustering i pensjonsreformen innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Tabellen under viser hvor lenge du må fortsette i arbeid og utsette uttaket av pensjon for å få like høy pensjon som du ville fått fra 67 år dersom pensjonen ikke hadde blitt levealdersjustert.

Undersøkelser gjennomført i SpareBank 1 Nord-Norge tyder mange ikke er klar over;

i) at de normalt må jobbe lengre enn 67 for å kompensere for levealdersjustering,

ii) hvor lenge de kan forvente å leve

iii) at unge i dag kan regne med minst like lang tid som pensjonist som dagens pensjonister

Kilde: NAV, 15.03.2018

For deg som er født i 1957 eller senere er nødvendig uttaksalder basert på prognoser fra Statistisk sentralbyrå for utviklingen i levealder.

For deg som er født i 1956 eller tidligere er levealdersjusteringen nå endelig fastsatt.

Kunnskap er nøkkelen til gode pensjonsvalg

For å kunne planlegge for 20 års pensjonstid, enten du er 20, 30, 40, 50 eller 60 år i dag er første bud å sjekke hvilken pensjon du kan forvente når du går av. Dette gjør du enkelt ved å logge inn på www.norskpensjon.no Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Her kan du ved ulike valg av uttaksalder også se hvordan levealdersjusteringen vil slå ut for deg i praksis Du logger inn med BankID. Har du offentlig pensjon, eller jobbet i stat eller kommune logg inn på: klp.no eller spk.no

Under følger noen generelle, men viktige råd:

 • Sett deg inn i pensjonsregelverket
 • Sjekk hva du ligger an til å få i pensjon og vurder dette opp mot ditt forventede kostnadsnivå
 • Unngå mange midlertidige jobber gjennom yrkeskarrieren, det betyr mange tapte pensjonskroner
 • Jobb mest mulig fulltid hvis mulig, deltidsarbeid gir redusert pensjon
 • Start å spare nå:
  • Er du under 35 år er BSU et godt valg
  • Er du over 35 år kan det være smart å velge våre individuelle pensjonsspareprodukter; Pensjonskonto og IPS, eller
  • Fast månedlig spareavtale i aksjefond

Du kommer langt på egen hånd ved å utforske vår pensjonsveileder i nett- eller mobilbank. Test den her!

Ønsker du å få råd og hjelp er det bare å ta kontakt. SpareBank 1 Nord-Norge har mer enn 200 høyt kvalifiserte finansielle rådgivere. Vi tilbyr rådgivning både ved å møte opp fysisk på et av våre kontorer eller per telefon/video. Ring 915 02244.

Start sparing nå

 

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge