Disse skal finne ut hva som er viktig for Nord-Norge

Jernbane, idrettsanlegg, gründere eller plastrydding? 7000 har sagt sitt – nå starter det nyetablerte samfunnsrådet arbeidet med å finne ut hva som er viktig for Nord-Norge.

To uker etter at SpareBank 1 Nord-Norge inviterte landsdelen til å gi forslag til hvordan 466 millioner kroner skal brukes har nesten 7000 innspill blitt levert.

– Fortsetter det i denne farten vil vi ha langt over 10.000 forslag når innspillfasen er over. Det sier seg selv at ikke alle vil få det som de vil, men for oss er det fantastisk å møte et så stort engasjement. Det gjør arbeidet for samfunnsrådet stort, og summen av alle innspillene gir et fantastisk innblikk i hva folk i Nord-Norge er opptatt av, sier Petter Høiseth, som i tillegg til å være konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge også er leder for samfunnsrådet.

Bredt sammensatt

Samfunnsrådets oppgave er å gjennomgå innspillene, for så å gi sine råd til hvilke strategiske områder det bør satses på fremover. Rådet består av: Roger Finjord (daglig leder Finnmark Fotballkrets), Kim Daniel Arthur (gründer/daglig leder Ekte), Maria Utsi (festspilldirektør Harstad), Iselin Marstrander (administrerende direktør Nordlandsforskning), Moa Björnson (utviklingssjef Træna kommune).

– Vi er utrolig fornøyd med at disse personene har takket ja til å gjøre en særdeles viktig jobb for landsdelen. I tillegg til å være kloke, erfarne mennesker, har vi fått en fin spredning i geografi, bransje og kjønn. Det er viktig for oss, sier Høiseth.

Iselin Marstrander, som er administrerende direktør for Nordlandsforskning synes det er viktig å være med på arbeidet.

– Det er utrolig interessant å få være med på å diskutere hvordan vi kan utvikle Nord-Norge videre i årene fremover. Det er en unik prosess at alle i Nord-Norge får lov til å gi sine innspill, og det er viktig å koble dette med kunnskap om hva som har betydning for verdiskaping og utvikling i en region, sier hun.

God spredning også i forslagene

De nesten 7000 innsendte forslagene spenner over mange tema. Alt fra idrett og kultur til næringsutvikling, ideelle organisasjoner og styrking av lokalsamfunnet.

– Det er utrolig spennende å få se hva de tusenvis av innspillene inneholder, hva folk i Nord-Norge sier og mener. Det er mange som har spennende tanker, og jeg er stolt og ydmyk over å få være med på arbeidet med å utvikle enda mer innhold i bankens visjon – For Nord-Norge, sier Roger Finjord.

Kim Daniel Arthur er naturlig nok glad for forslag som går på gründervirksomhet:

– Det gleder et gründerhjerte at mange ser potensial i å støtte gründere i tidligfasen. Jeg tenker at mennesker i arbeid er kjernen i et godt samfunn og jo mer lidenskapelig hver enkelt er til sitt arbeid, jo bedre er det. Dersom deler av samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge kan benyttes til å la flere ta risiko og tørre å realisere sine ideer har jeg stor tro på at det både kan gi høy økonomisk avkastning og skape mange av fremtidens arbeidsplasser i Nord-Norge.

Hva skjer videre med innspillene?

På samfunnsløftet.no samles det inn innspill helt fram til 31. mai. Basert på innspillene skal Samfunnsrådet gi råd til hvilke områder det skal satses på fremover. Det endelige vedtaket av prioriterte områder gjøres av styret i SpareBank 1 Nord-Norge. Etter dette vil det være mulig å søke om støtte til konkrete tiltak, samtidig som dedikerte ressurser fra SpareBank 1 Nord-Norge vil nominere prosjekter og legge til rette for samhandling og kraftsamling innen de prioriterte områdene.

Fakta om Samfunnsutbyttet

  • SpareBank 1 Nord-Norge er delvis eid via børs (46 %) og det nordnorske samfunnet (54 %)
  • Over halvparten av utbyttet går derfor tilbake til Nord-Norge og kalles samfunnsutbytte
  • Stadig flere velger den nordnorske banken, samtidig som det går godt i landsdelen, derfor øker samfunnsutbyttet. I 2017 var det på 466 millioner kroner
  • Nå spør banken folk i nord hvilke områder samfunnsutbyttet skal gå til i framtiden

Så langt har det kommet nesten 7000 innspill på samfunnsløftet.no. Her kan du lese noen av forslagene som har kommet inn.