Eksplosiv sparevekst i Nord-Norge

Har du tenkt lenge at du skulle begynt med sparing, men ikke kommet i gang enda? Våre kunder har blitt skikkelig gode på sparing det siste året. Her kan du se hvordan de sparer – kanskje du plukker opp noen tips?

Voldsom økning i antall nordlendinger som sparer i SpareBank 1 Nord-Norge

Nordlendingene har økt sparingen sin i en tid der rentenivået er på historisk lavt nivå. Hele 47.000 nordlendinger sparer i individuelle fonds- og pensjonsspareprodukter i SpareBank 1 Nord-Norge – en økning på hele 20% siste 16 måneder! Markedsverdien for våre kunder utgjør i sum knappe NOK 10 milliarder innen fonds-/pensjonsprodukter. I tillegg kommer innskudd i sparekonti, BSU og mikrospar.

– Tallene tyder på at det har blitt trendy å spare, sier Ronni Møller Pettersen, konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge.

God og fornuftig spredning av sparepengene

Våre vel 47 tusen sparekunder har fordelt sparepengene på følgende fonds- og individuelle pensjonsprodukter:

Høy avkastning

I sum har våre privatkunder som sparer i fonds-/pensjonsprodukter en totalavkastning på knappe 40% (markedsverdi/kostpris pr 30.04.2018).

– Den gode utviklingen i aksjemarkedet de siste årene har betalt seg for våre kunder, fortsetter Møller Pettersen.

Kvinner sparer mer i pensjonsprodukter enn menn

Våre nye pensjonsspareprodukter (pensjonskonto og IPS) har slått godt an blant våre kunder. Siden vi lanserte vår nye pensjonskonto høsten 2016 har 6499 kunder valgt denne spareformen, mens tilsvarende tall for nye IPS (lansert november 2017) er 2210. Kvinneandelen som sparer til pensjon i våre pensjonsprodukter (pensjonskonto og IPS) er på 52%.

Siden våren 2017 har våre pensjonseksperter reist rundt i Nord-Norge med det meget populære seminaret: Kvinner & pensjon.

– Vi har helt klart truffet en nerve med det seminaret – tilbakemeldingene fra våre kvinnelige kunder er overveldende, fortsetter Møller Pettersen.

Du kan lese mer om pensjonssparing her

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto ble innført i Norge 1. september 2017. Siden den tid har over 16 tusen av våre aksjefondskunder opprettet aksjesparekonto i SpareBank 1 Nord-Norge. Det utgjorde en nasjonal markedsandel på om lag 7,5% ved siste opptelling.

Husk at frist for flytting til aksjesparekonto er 31. desember 2018.

Er du nysgjerrig på Aksjesparekonto? Trykker du her kan lese mer om det.

– Vi takker ydmykt for tilliten våre sparekunder har vist oss – og lover å jobbe knallhardt for å hjelpe kundene våre til en langsiktig og forsvarlig sparing også i fremtiden, avslutter Møller Pettersen.

Er du ikke kommet i gang med sparing enda? Det er aldri for sent å starte. Du kan enkelt komme i gang selv her. Ønsker du råd og hjelp til å sette opp din egen skreddersydde spareplan? Ta kontakt med oss i SpareBank 1 Nord-Norge, så hjelper vi deg! Hjelpen er nær – ring 91502244.

 

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.