Hva vil egentlig ungdom at samfunnsutbytte skal brukes til? Vi har fått svar fra 127 elever.

– Hvis jeg hadde 100 millioner til å gjøre Nord-Norge til et bedre sted å bo, så ville jeg…

Ja, hva ville egentlig ungdommer i landsdelen gjort da? Vi har spurt 127 elever på barne- og ungdomsskoler. Her er hva de svarte.

De siste ukene har Rebekka Brox Liabø på oppdrag fra SpareBank 1 Nord-Norge reist rundt til barne- og ungdomsskoler i landsdelen. Målet var å avdekke hva ungdom er opptatt av, og er en del av arbeidet som nå gjøres med å finne ut hva millionene fra samfunnsutbyttet i banken bør brukes til.

– Det har betydd mye for de unge å få lov til å sette ord på hva de trenger. De har vært glad for at noen bryr seg og vil høre hva de mener, forteller Liabø.

Tog, buss og veier

Mange av elevene var opptatt av familie, venner og et trygt miljø.

– Det er også tydelig at avstand opptar mange. De bor kanskje langt unna andre, og det er derfor ikke alltid så lett å møtes på fritiden. I det opplever de en form for ensomhet, samtidig gjør det at mange er veldig opptatt av familie – og tilbringer mye tid med dem, forteller hun.

Ønske om billigere eller mer buss, tog eller bedre veier preger flere av innspillene de unge kommer med. Slik beskriver en av elevene det:

– Hvis jeg hadde hatt 100 millioner så hadde jeg investert i flere busser. Vi bor veldig spredt, så vi burde ha billigere busser som går på ettermiddagen, slik at vi kan være mer sammen. Folk er ikke så mye sammen, så vi trenger busser når foreldrene ikke kan kjøre. De fleste her drar hjem etter skolen og blir der til neste skoledag fordi de ikke kommer seg noe sted. Er det rart vi lengter bort og ut i verden?

Viktige stemmer

«Snakk for deg sjøl» er et prosjekt og en metodikk Liabø har utviklet, for å motvirke frafall i videregående skole. Gjennom metoden ønsker hun å gi de unge en tydelig stemme og gi en følelses av at den er viktig – både for dem selv og for fellesskapet.

– Jeg jobber mye med å finne ut hva de unge egentlig er opptatt av. Ofte kommer ikke det med en gang, siden vi alle er vant med å gjenta det vi har hørt fra foreldre eller folk rundt oss, sier Liabø.

Her kan du laste ned rapporten med innspillene fra alle elevene.

Trenger møteplasser

Flere ungdom peker på behov for flere møteplasser og bedre tilbud, også for de som ikke er med på fritidsaktiviteter i lag og foreninger. De nevner er alt fra fritidsklubber og ballbinger til LAN eller ungdosmfestivaler.

– Jeg ville fokusert på å gi ungdom flere ting vi kan gjøre på fritiden, som paintball, klatrehall, større og flere fotballbaner og go card bane. Vi har ingenting å gjøre. Hvorfor flytte tilbake til en plass der det ikke er noe å gjøre? Vi trenger flere ting å gjøre. Det koster ikke så mye å gi oss flere tilbud, skriver en av elevene fra Hammerfest.

Og skal det virkelig monne vil de styre showet selv.

– Hvis jeg hadde 100 millioner ville jeg ha brukt dem på å arrangere noe for ungdom. Noe som IKKE styres av voksne, for da blir det bare rart og voksne får oss til å gjøre ting de tror vi synes er artig.

10.000 innspill

SpareBank 1 Nord-Norge har invitert landsdelen til å gi forslag til hvordan millionene fra samfunnsutbytte bør brukes. I perioden 12. april til 31. mai kom det over 10.000 innspill på samfunsløftet.no.

– Vi var klar over at det ikke var så lett å få de unge til å gi innspill, derfor er vi glade for samarbeidet med «Snakk for deg sjøl». Det har sikret at også ungdom får en tydelig stemme inn i arbeidet vi gjør nå, sier konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Her kan du lese noen av innspillene som har kommet på samfunnsløftet.no.

Basert på alle innspillene skal Samfunnsrådet gi råd til hvilke områder det skal satses på fremover. Det endelige vedtaket av prioriterte områder gjøres av styret i SpareBank 1 Nord-Norge. Etter dette vil det være mulig å søke om støtte til konkrete tiltak, samtidig som dedikerte ressurser fra SpareBank 1 Nord-Norge vil nominere prosjekter og legge til rette for samhandling og kraftsamling innen de prioriterte områdene.

Fakta om Samfunnsutbytte

  • SpareBank 1 Nord-Norge er delvis eid via børs (46 %) og det nordnorske samfunnet (54 %)
  • Over halvparten av utbyttet går derfor tilbake til Nord-Norge og kalles samfunnsutbytte
  • Stadig flere velger den nordnorske banken, samtidig som det går godt i landsdelen, derfor øker samfunnsutbyttet. I 2017 var det på 466 millioner kroner
  • Nå spør banken folk i nord hvilke områder samfunnsutbyttet skal gå til i framtiden, og alle kan gi sitt innspill på samfunnsløftet.no

Lurer du på hvorfor SpareBank 1 Nord-Norge deler ut samfunnsutbytte? Det kan du lese mer om på snn.no