Skatte- og feriepenger kan bli til millionbeløp

… og her får du vite hvordan!

Ut ifra de foreløpige skatteberegningene ligger det an til at omlag 280.000 nordlendinger får igjen rundt tre milliarder kroner igjen på skatten. I gjennomsnitt blir dette over 10.000 kroner per skattebetaler. Utbetalingen forventes å komme rundt 20. juni, ifølge skattemyndighetene. Omtrent samtidig mottar norske lønnsmottakere feriepenger på mellom 10,2 og 12 prosent av feriepengegrunnlaget – avhengig av om de har fire eller fem uker ferie.

Totalt kan utbetalingene for mange utgjøre store summer. Det kan bidra både til å finansiere ferie, og til å være en kickstart på egen sparing!

Hva må til for å spare en million?

I en tid der mange får mye å rutte med på konto kan det være greit å tenke over sine muligheter til ett langsiktig løp med pengene, i form av sparing eller pensjon.

Svært mange av våre kunder lurer på hva som er mulighetene, og hva man kan forvente i rente/avkastning. SpareBank 1 Nord-Norge har satt opp et regnestykke som viser hvor lenge og hvor mye du trenger å spare for å nå en million i sparepenger.

I eksempelet som vises her, har vi benyttet fondet Odin Aksje C. Fondet har høy risiko. Pengene plasseres 100% i aksjer. Dette betyr at du kan forvente høy avkastning på pengene dine, men du må samtidig tåle å se store svingninger på verdien på pengene. Årlig forvaltningshonorar: 1,5%. Tar vi hensyn til at prisen på varer og tjenester forventes å stige med 2.0% pr år, tilsvarer en sparesaldo på en million om 30 år en kjøpekraft på 552.000 kroner i dag, om 20 år 673.000 kroner og om 10 år 820.000 kroner. Alle tallene forutsetter at det ikke gjøres uttak fra kontoen underveis. Beskatning av gevinst er ikke hensyntatt i regnestykket.

 

Den vidunderlige effekten av rentes rente

For hvert år vil avkastningen du har opptjent legges til den opprinnelige investeringen. Du får rente både på de opprinnelige sparepengene og rentene du har fått tidligere år – såkalt rentes-rente. Denne effekten er svært gunstig, og blir tydelig ved å teste ut sparekalkulatorene vår. Det er veldig enkelt.

Test vår sparekalkulator

Hvilken spareordning?

Det finnes mange ulike spareordninger. Aksjefond, rentefond, pensjonskonto, IPS, sparekonto, BSU og mikrospar. Med og uten skattefordeler. Har du lang tidshorisont har det historisk sett vist seg å være veldig smart å holde en høy aksjeandel som vist i eksemplet. For mange kan imidlertid 100% aksjeandel oppleves som ubehagelig høy risiko. Dersom man velger en annen og mindre risikabel sammensetning vil man normalt trenge lengre tid for å nå sine sparemålsettinger som følge av lavere forventet avkastning.

De siste 16 måneder har antall personer som sparer i fonds-/pensjonsprodukter i SpareBank 1 Nord-Norge økt med nesten 20%. Markedsverdien for våre kunder utgjør i sum knappe NOK 10 milliarder innen fonds-/pensjonsprodukter. I tillegg kommer innskudd i sparekonti, BSU og mikrospar.

Les mer om de forskjellige spareformene her

 

Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.