Offentlig ansatt? Dette blir din nye pensjon

I slutten av mai sa de ansatte organisert i LO, YS og UNIO ja til forslaget om ny offentlig tjenestepensjon. Det betyr en pensjonsløsning for offentlig ansatte som er tilpasset pensjonsreformen.

Den nye offentlige tjenestepensjonen innføres i 2020 og vil gjelde alle som er født i 1963 og senere. Alle som er født før 1963 beholder eksisterende pensjonsordning.

Pensjonsreformen

 • Det skal lønne seg å jobbe lenger
 • Fleksibel pensjon, mulighet til å kombinere uttak av pensjon og jobb
 • Levaldersjustering, økt levealder krever flere år i jobb, alternativt mindre pensjon
 • Ny AFP (avtalefestet pensjon) i privat sektor
 • Ny regulering av alderspensjonen i Folketrygden
 • Innføring av obligatorisk tjenestepensjon (OPT) i 2006

Færre pensjonsfeller

Mye tyder på at endringene i offentlig tjenestepensjon vil føre til økt mobilitet i arbeidslivet. Det blir enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å rammes av pensjonsfeller. Slik som regelverket er i dag kan man risikere å miste retten til AFP eller få avkortning av tjenestepensjonen ved skifte fra offentlig til privat sektor.

Forvirret av alle ord og uttrykk om pensjon? Sjekk vår pensjonsordliste her!

Økt fleksibilitet

Både offentlige ansatte (født etter 1958) og private ansatte har vært omfattet av levealdersjusteringen, som vil si at du må jobbe lenger for å få full pensjon. Ansatte i privat sektor har imidlertid hatt fleksibilitet til å kunne kombinere pensjon og AFP med fortsatt pensjonsopptjening, uten avkorting av pensjon.

Denne fleksibiliteten får nå også ansatte i offentlig sektor. I tillegg vil mulighetene til å kombinere uttak av Folketrygd med tjenestepensjon bli relevant for offentlig ansatte født i 1963 og senere.

Ny offentlig tjenestepensjon innfører også «slitertillegg» og betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Se fakta om ny offentlig tjenestepensjon nederst i artikkelen.

Pensjonsreformen av 2009 nærmer seg dermed en foreløpig fullføring hvor hovedformålet var å sikre et bærekraftig og rettferdig pensjonssystem. Fortsatt gjenstår det å se på særaldersgrensene i offentlig sektor og aldersgrensen for AFP (62 år).

Vi anbefaler å spare noe på toppen av tjenestepensjonen. Her kan du enkelt starte din egen pensjonssparing.

Kunnskap er nøkkelen til gode pensjonsvalg

 • Sett deg inn i pensjonsregelverket
 • Sjekk hva du ligger an til å få i pensjon
 • Unngå midlertidige jobber gjennom yrkeskarrieren, det betyr mange tapte pensjonskroner
 • Jobb mest mulig fulltid, deltidsarbeid gir redusert pensjon
 • Start å spare nå! Er du under 35 år er BSU ett godt valg, eventuelt kan du vurdere individuell pensjonssparing

Beregn din pensjon med vår pensjonskalkulator!

Fakta om ny offentlig tjenestepensjon

 • Omfatter 800.000 ansatte i stat og kommune
 • Innføres i 2020 for alle ansatte som er født i 1963 og senere
 • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening
 • Tjenestepensjonen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0-12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent i inntektsintervallet 7,1-12 G
 • Det innføres en helt ny AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet
 • AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år
 • Det blir overgangsregler som gjør at man kan bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å miste opptjente AFP-rettigheter
 • Det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig fom. 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for de som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg»
 • Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Denne tjenes opp med 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i året fram til og med det året en fyller 61 år
 • Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor
 • Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon i folketrygden, dvs. G regulering under opptjening og G regulering minus 0,75 % poeng under utbetaling. Folketrygdens grunnbeløp økte til 96.883 kroner 1. mai 18, det tilsvarte 3,47 prosent.

 

Kontaktperson

Ole Jørgen Ørjavik
Pensjonsekspert, SpareBank 1 Nord-Norge