Katrine har tatt de tøffe samtalene i 11 år: – Handler om empati og forståelse

Det er helt avgjørende å ha en økonomisk rådgiver som er der for deg når store livshendelser inntreffer.

Mobilbankene, nettbankene og VIPPS er helt nødvendige verktøy for de aller fleste i 2018. De fungerer stadig bedre, og er gjerne tilpasset deg og din familie.

Samtidig møter alle en rekke store hendelser i livet hvor behovene er annerledes, og individuell tilpasning ikke nødvendigvis kan gis av maskiner eller algoritmer. Da er det viktig å kunne søke råd hos noen som skjønner problemet, skjønner deg, dine prioriteringer, og ikke minst en person du har tillit til.

– De tøffe samtalene

Som Katrine Eilertsen her hos oss i SpareBank 1 Nord-Norge:

– Økonomi er ofte et krevende aspekt i mange skilsmisser. Bosituasjonen er som regel det første som skal avgjøres og mange er usikre på fremtiden, sier Eilertsen.

I Norge ender rett under 40 prosent av ekteskap i skilsmisse, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Økonomiske forhold er et sentralt tema i de fleste skilsmisser. Derfor kan det være en fordel å få oversikt over hvordan alt det økonomiske henger sammen, og hvordan din økonomi vil se ut fremover. Så snart beslutningen om separasjon eller skilsmisse er truffet, vil de første økonomiske spørsmål som regel begynne å melde seg.

– For mange kan det være vanskelig å gjennomføre en slik samtale, men husk at vi som rådgivere i SpareBank 1 Nord-Norge er forberedt på at nettopp slike samtaler er vanskelig for de fleste. Mulighetene kan være flere enn man i utgangspunktet tror, fortsetter Eilertsen.

Typiske spørsmål

De mest sentrale spørsmålene handler om:

 • Hva er boligen verdt og hvordan skal vi sette verdien?
 • Har jeg råd til å sitte med boligen?
 • Hva betyr felleseie?
 • Hvordan ordner vi det praktiske – kontoer, fullmakter, sparing, kort, forsikringer?
 • Hvordan blir min økonomiske situasjon etter skilsmissen?

-Når det økonomiske oppgjøret er gjennomført og du er på egenhånd er det viktig å skaffe oversikt over «ny økonomi» så snart som mulig, råder Eilertsen.

Store livshendelser øker behovet for økonomisk rådgivning

Undersøkelser og dybdeintervjuer, såkalte kvalitative undersøkelser, bekrefter behovet for rådgivning knyttet til store livshendelser, som:

 • Førstegangskjøper av bolig
 • Etablere familie
 • Samlivsbrudd
 • Arv og skifte
 • Pensjon
 • Alvorlig sykdom
 • Dødsfall i nær familie

Kundene våre er i alle fall ikke i tvil: hele 95 prosent som har mottatt rådgivning er svært eller usedvanlig fornøyd med hjelpen de fikk.

Trenger du hjelp eller råd, kan du få dette hos en av våre autoriserte finansielle rådgivere på et av våre 38 kontorer, eller kontakte oss på 915 02244. Vi er her for deg.

Book et møte med rådgiver

 

SpareBank 1 Nord-Norge er Nord-Norges største finanskonsern. Vi er landsdelsbanken, og vår visjon er For Nord-Norge. Vårt kundetilbud omfatter alle banktjenester, samt eiendomsmegling og regnskap. Om lag 350 000 personkunder og om lag 40 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse. Vi har 38 kontorer i 36 kommuner i landsdelen, inkludert Svalbard