Konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge

– Det dere har skrevet og foreslått berører oss. Ti tusen takk for engasjementet!

Hva skal til for å løfte Nord-Norge videre, spurte vi. Antall ideer, visjoner og innspill som kom har vært overveldende.

Av: Petter Høiseth, konserndirektør i SpareBank 1 Nord-Norge

Tidligere i vår gikk SpareBank 1 Nord-Norge ut og ba landsdelen om innspill til hvordan samfunnsutbyttet kan bidra til å løfte landsdelen. Responsen har vært overveldende. Derfor vil jeg starte med å takke alle de nær 10.000 som har satt av tid og gitt sitt innspill til hva som er viktig for dem. Både privatpersoner, lag og foreninger, interesseorganisasjoner og offentlige institusjoner har vist sine gode ideer og flotte visjoner. Det er mange hjerter som banker for Nord-Norge.

Hva gjør vi nå?

Det dere har skrevet berører oss: Hva gjør vi når ungdom beskriver et Nord-Norge de ikke kan reise fort nok fra? Hva gjør vi for å utvikle gode arenaer for idrett, kultur og innovasjon? Hva gjør vi for å sikre at landsdelen også i framtiden tiltrekker og beholder folk med drivkraft til å føre oss framover?

I innspillene er det mange gode svar på disse spørsmålene, og mange andre tema. Vi lover å lese dem alle. Dersom vi utnytter den kraften menneskene i landsdelen samlet utgjør, kan millionbeløpene fra vårt samfunnsutbytte bidra til at vi lykkes med å løfte i lag. Derfor leser vi nå på spreng og jobber for å legge en langsiktig strategi for hvordan pengene kan brukes til det beste for Nord-Norge fremover.

Les også: Dette ville ungdom brukt pengene på

Hvorfor spør vi, egentlig?

Den enkle forklaringen er at sparebanker ikke er helt som andre banker. De ble ikke opprettet til egen personlig vinning, men for lokalsamfunnets beste. Mye har skjedd siden starten vår i 1836, men vår største eier er faktisk fortsatt alle vi som bor i Nord-Norge. Som eier får landsdelen den største andelen av vårt utbytte – det heter samfunnsutbytte. Siden det går godt i landsdelen, og vi får stadig flere kunder, øker samfunnsutbyttet. Disse pengene kan bidra til et samfunnsløft. Men først synes vi det var på sin plass å spørre vår største eier: Hva er viktig for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge?

Hva skjer videre?

Fristen for å gi innspill gikk ut 31. mai. Basert på all innsikten dere har gitt oss skal styret i SpareBank 1 Nord-Norge nå vedta strategiske hovedprioriteringer for årene som kommer. Hvilke områder det blir vil vi avsløre etter sommeren. Det sier seg selv at flere tusen innspill har et stort spenn, og at ikke alle vil finne igjen sin hjertesak i områdene det pekes på. Vi søker å finne områder som bidrar til tyngdekraft, slik at vi også framover er en attraktiv landsdel som beholder og tiltrekker oss folk som ønsker å utvikle det nordnorske samfunnet. Og engasjementet landsdelen allerede har vist gir oss framtidstro, for skal vi få til et løft holder det ikke at bare en bank engasjerer seg. Uansett hva som prioriteres i årene som kommer vet vi dette: Det er i lag vi lykkes best.

Nysgjerrig på hva folk har ment? Her kan du lese noen av innspillene vi har fått.