Fullførte idrettsløftet med 13 kunstgressbaner

Glade fotballunger i Bodø fikk åpnet den siste banen i «kunstgressbanepakken». Banene har blitt en realitet takket være et kjempestort spleiselag.  

Den såkalte «kunstgressbanepakken» er ferdig overlevert i Bodø, når den siste og 13. banen nå stod ferdig. Arbeidet har tatt ti år, og det er gjort investeringer for 85 millioner kroner.

Stort løft

Leder Tore Børstad i Nordland Fotballkrets har koordinert løftet. Organisasjonen jobber for å bedre vekstvilkårene for barn og unge, og Børstad mener dette er et viktig bidrag.

– Dette er et stort idrettsløft for fotballen sin del, men også for breddeidretten, sier Børstad.

Forholdene har virkelig blitt lagt til rette. Borte er gressbaner med ujevnt underlag og behov for klipping flere ganger i uka.  Nå er det slette og fine forhold på både små og store baner.

– Barna får bokstavelig talt et helt annet grunnlag når de starter å spille fotball. Det er en fantastisk mulighet både til organisert og uorganisert aktivitet, barna kan være på banen fra morgen til kveld, sier han.

Spleiselag

Løftet er et spleiselag mellom Bodø kommune, staten, SpareBank 1 Nord-Norge, kompensasjonsordningen for arbeidsgiveravgift (DA-midler) og klubbene selv.

– Vi har fått realisert verdier for 85 millioner kroner, som er det samme som det koster for én idrettshall. Og vi har fått 13 kunstgressbaner, sier en glad Lars Bang i Bodø kommune.

Bidratt med seks millioner

SpareBank1 Nord-Norge har bidratt med seks millioner kroner i spleiselaget på de 13 banene, i tillegg til de eksisterende som har fått nytt underlag. Konserndirektør region Helgeland og Salten, Trude Glad (bildet), mener satsingen viser at det går an å få til noe for Nord-Norge – sammen.

– Vi er en av bidragsyterne som har gjort dette mulig. Vi er spesielt opptatt av barn og unge, og det å få til noe sammen her nord. Når flere løfter i lag, får vi også mer til, sier Glad, og legger til:

– Dette er et stort prosjekt for oss som har utspilt seg over en rekke år, og som nå ferdigstilles. Vi har stått last og brast med prosjektet i hele perioden. Vi har hatt god dialog med kommunen i denne prosessen. Det er utrolig flott å se all den aktiviteten som nå kan tilbys barn og unge i Bodø-området.

 

Foto: Aleksander Ramberg og Edvard Kristiansen