Norges bank planlegger å sette opp styringsrenten

Norges Bank planlegger å sette opp styringsrenten i september for å holde gjeld og boligpriser under kontroll

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i den ferske rentebeslutningen fra Norges Bank.

Høyere rente

Direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Markets, Tom Robin Solstad-Nøis, merker seg at Norges Bank virker å ha blitt noe mer bekymret for stigende boligpriser. At arbeidsmarkedet også strammer seg til, med flere i arbeid, gjør at presset i norsk økonomi øker.

– Isolert sett tilsier dette en litt høyere rentebane. Norges Bank er altså ganske sikre på å heve styringsrenten i september, og i løpet av de neste tre årene skal styringsrenten opp med 0,5 prosent i året. Men de er opptatt av å gå forsiktig frem for å unngå å påvirke investeringer og konsum hos forbrukerne for sterkt, sier Solstad-Nøis.

Norges Bank skriver at utsiktene for norsk økonomi i tiden fremover tilsier at det vil være riktig å heve styringsrenten. Boligprisene stiger og gjeldsveksten er fortsatt høy hos folk. En økning i rentenivået kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og gjeld.

– Norges Bank har navigert godt gjennom en vanskelig periode og gitt norsk økonomi god medvind. For Nord-Norge har dette gitt god uttelling – i en landsdel som i utgangspunktet var mindre påvirket enn landet for øvrig. Nå ser Norges Bank økt press i arbeidsmarkedet, kraftigere vekst og stigende boligpriser i hele landet. Det gir grunn til å heve styringsrenten, sier Solstad-Nøis.

Tom Robin Solstad-Nøis er direktør i SpareBank 1 Nord-Norge Markets Foto: Edvard Kristiansen

Les også: Boligprisene stiger mest i nord

Lurt å forberede seg

En renteøkning vil få konsekvenser for dem med boliglån, og det vil være lurt å forberede seg. Norges Bank antyder en gradvis økning i renten, og en boligrente på rundt 4 prosent i 2021.

Les også: Privatøkonomi er litt som å styre en butikk

– Både norsk og nordnorsk økonomi peker oppover, arbeidsledigheten er lav og bedriftene ser lyst på fremtiden. Samtidig stiger rentene i USA og i Europa. Norges Bank er tydelige på at første renteøkning vil komme over sommeren. Bankenes inntjening på lån har falt den siste tiden. Foreløpig har ingen banker varslet at de vil øke boliglånsrenten som følge av dette, men spenningen er der, sier Solstad-Nøis

Norges Bank er opptatt av at det har vært en høy gjeldsvekst i norske husholdninger. Selv om gjeldsveksten har roet seg noe, er mange fortsatt sårbare. Solstad-Nøis mener det er viktig å kjenne på egen økonomi i den perioden vi nå er inne i;

– Et åpenbart spørsmål er jo hvorvidt dette er tiden for å binde renten. Men det finnes mer enn et svar på det spørsmålet. Dersom du ikke tåler en renteøkning på to-tre prosentpoeng, kan det være det fornuftig å binde renten på deler av lånet. Dersom du ønsker absolutt forutsigbarhet for en periode bør du også binde renten, sier han.

 

Foto toppbilde: Norges Bank