Flytting av pensjonskapitalbevis? Følg disse tre stegene, og sjekk hva du har!

Har du jobbet i en bedrift med innskuddspensjon i minst ett år, får du et pensjonskapitalbevis når du slutter.

– Dette er oppsparte pensjonspenger (kapital) som arbeidsgiveren har spart for deg. Denne kapitalen kan du flytte fritt uten kostnader mellom pensjonsselskapene i Norge. Kundene i Silver som har pensjonskapitalbevis  kan også flytte disse, noe også forbrukerrådet anbefaler å gjøre i disse tider, sier banksjef og pensjonsekspert Ole Jørgen Ørjavik.

Du kan også ha oppspart kapital i en såkalt fripolise hvis arbeidsgiveren din har hatt en ytelsespensjon. Dette er oppspart kapital med en årlig rentegaranti og livsvarig utbetaling.

– Denne kapitalen er ikke flyttbar i dag og du må være i det selskapet som forvalter pengene dine, forklarer han.

Pensjonssjekk på 1-2-3:

  • Finn ut om du har pensjonskapitalbevis eller fripoliser: Logg inn på norskpensjon.no.
  • Samle alle pensjonskapitalbevisene dine i ett selskap
  • Sjekk risikoprofilen på sparingen din og øk aksjeandelen hvis du har mer enn 10 år igjen til uttak (etter 62 år)

Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene?

Med en samling får du bedre oversikt. Men det er flere fordeler.

– Du oppnår mest sannsynlig bedre avkastning. Da får du et høyere pensjonssparebeløp i fremtiden, når rentene legges til beløpet og du får renter også av dette. Man skal ikke undervurdere rentes rente-effekten, påpeker Ørjavik

Ved en samling betaler du også bare ett administrasjonsgebyr og ikke et for hver tjenestepensjon du har hatt hos de forskjellige arbeidsgivere du har jobbet for.

Hvordan gjør du det?

Pensjonskapitalbeviset ditt har et avtalenummer og navn på forsikringsselskapet der pengene er forvaltet i dag. Dette finner du på norskpensjon.no.

Du kan enkelt flytte pensjonskapitalbeviset(ene) dine veldig enkelt på snn.no.

– Så er det jo verdt å nevne at SpareBank 1 har hatt den høyeste gjennomsnittlige avkastningen på pensjonsforvaltning i markedet de 5 siste årene, avslutter pensjonseksperten.

Sjekk hva andre sparer på snn.no.