Lykkelig og forelska? Ikke gå i samboerfella!

Når man er forelsket er det vanskelig å forestille seg at man noen gang skal bli så uenig med kjæresten sin at man vil krangle om eiendeler og penger.

Å sette opp en samboeravtale er ikke et tegn på at man ikke stoler på hverandre; tvert i mot. Det å sikre hverandres rettigheter, trygge hverandre og unngå framtidige konflikter kan være noe av det lureste man gjør når man har tatt steget om å bli samboere. Her får du noen gode råd for å unngå å havne i samboerfella!

Hvorfor trenger vi en samboeravtale?

  • Ved brudd må man kunne dokumentere hva som tilhører den enkelte. Det gjelder fortsatt når man blir gift; det som ble kjøpt mens dere var samboere må kunne dokumenteres ved fordeling, mens det som blir anskaffet under ekteskap er felles.
  • Som samboer har man hver sin økonomi, selv om man opplever at man har felles økonomi. Du vil bare få med deg det som er «ditt» ved et eventuelt brudd. Har dere spart på samme konto under samlivet, er det eieren av kontoen som sitter igjen med pengene. Samme gjelder leilighet: er det en av dere som står som eier, er det denne personen som beholder den – og verdistigningen den har hatt.
  • Ofte er det en i forholdet som holder hjemmet med stearinlys, servietter – alle de små tingene som ikke koster så mye, men som lager det koselig hjemme. Det kan derfor føles grovt urettferdig at pengene man har spart ikke fordeles likt. Å gå i forbruksfella er en av de farligste fellene ved samboerskap!
  • Om samboeren din skulle falle fra har du ikke krav på gjenlevendepensjon etter folketrygden, slik ektefeller har. Du må klare deg med din egen inntekt.

Felles bolig – hva og hvordan

Å komme seg inn på boligmarkedet i Norge, kan på mange måter være en gullbillett. Flytter man inn i en bolig som en annen eier, og er med å betaler ned på lån, anbefaler vi at du også har eierskap i boligen. Det er kun da du er sikret rettigheter til boligen – både ved verdiutviklingen og sparingen som ligger i nedbetaling av lån. I dagens boligmarked blir du fort sjanseløs hvis du skal etablere deg i boligmarkedet på egenhånd uten å ha opparbeidet deg eierandel i bolig. Skal du kjøpe deg inn i bolig utløses dokumentavgiften på 2,5 prosent.

Hvis boligen for eksempel er verdt  5 000 000,-, og en samboer kjøper en halvpart av boligen for 2 500 000,-, vil avgiftsgrunnlaget for beregning av dokumentavgift være nettopp  2 500 000,-. Dokumentavgiften vil her utgjøre 62 500,-. Dokumentavgiften vil med andre ord kunne utgjøre en betydelig kostnad! Det er likevel en lav pris å betale for tryggheten ved å eie bolig sammen, og å ikke ha gått i «fella» ved å betale ned noens andre lån, mens dere er samboere. Det er imidlertid verdt å merke seg at andels- og aksjeleiligheter er fritatt for dokumentavgift. Et annet alternativ kan være å kjøpe noe nytt sammen.

Er man gift slipper man unna dokumentavgiften på 2,5 prosent.

Sikre hverandre ved dødsfall og sykdom

Siden man ikke har  samme rettigheter som ektefeller i folketrygden, kan det å trygge hverandre med individuelle livsforsikringer for å kompensere for dette være lurt. I en del tilfeller bør man også opprette gjensidig testament til fordel for hverandre. Hvis man ikke har felles barn, har kjøpt bolig sammen – og en av dere faller fra, kan den lengstlevende risikere å måtte løse ut avdødes arvinger med et beløp som er så stort at man ikke har råd – og må selge boligen.