Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge. Foto: Edvard Kristiansen

– Nord-Norge har en sterkere prisutvikling

Boligprisene i Nord-Norge steg mer enn i landet forøvrig i august.

Boligprisstatistikken til Eiendom Norge viser en svært moderat stigning av boligprisene i Norge med 0,8 prosent fra juli til august. I nord er derimot prisstigningen sterkere.

– Vi skiller oss ut ved en sterkere utvikling. I august har vi en prisstigning fra forrige måned på 2,1 prosent både i Tromsø og i Bodø. For hele Nord-Norge er den på hele 2,2 prosent, forteller Kristin Amundsen, administrerende direktør i EiendomsMegler 1 Nord-Norge.

Forventninger fremover

Få byer kan skilte med samme økning som de nordnorske byene, bare Trondheim, Kristiansand og Stavanger er i samme kategori. Oslo og Bergen hadde en nedgang i prisene, noe som blant annet forklares i et stort utbud av boliger i disse markedene.

– Vi ser ikke de samme tendensene her i nord. Antallet boliger som er lagt ut i markedet her hittil i år, er på samme nivå som fjoråret. Det kan være en indikator på at prisene fortsatt vil holde seg godt her i nord. Når det er sagt er det også helt normalt av vi ser en prisnedgang når vi går mot slutten av året, før boligprisene igjen, normalt sett, stiger i første kvartal neste år, forklarer Amundsen.

Renteendring

Norges bank har signalisert at styringsrenten vil bli satt opp i september.  Dette sammen med et fortsatt godt utbud av boliger, vil sannsynligvis bidra til en flat eller svakt fallende prisvekst.

– Det blir spennende å se på prisutviklingen også på de mindre nord-norske byene når vi får ferdig statistikkene på disse. Vår meglere melder om at det nå er et godt fungerende boligmarked. Det legges ut mange nye boliger for salg kommende uker, samtidig som det er mange på kjøpersiden.

Trøkk i Bodø

Amundsen trekker fram Bodø som et marked hvor boligene går raskt unna.

– Der er det trøkk! Det tok i snitt 28 dager å selge bolig i Bodø i august, mens det i Tromsø tok 50 dager – noe som er nærmere landsgjennomsnittet. Selv om liggetiden i Tromsø er lengre er det i august solgt 100 flere boliger enn i fjor, så det der fortsatt god fart i markedet der.