Har, eller skal du bytte jobb denne høsten?

Vet du hva du kan gjøre med det oppsparte pensjonsbeløpet som «ligger» i pensjonskapitalbeviset, som du får når du slutter?

Har du jobbet i en bedrift med en Innskuddspensjon i minst ett år, får du et pensjonskapitalbevis når du slutter. Dette er ditt bevis på oppsparte pensjonspenger (kapital) som arbeidsgiveren din har spart for deg, så lenge du har jobbet der.

Du kan også få en såkalt fripolise eller et pensjonsbevis, om arbeidsgiveren din har en Ytelsespensjon eller en Hybridpensjon, men vi tar ikke for oss fripoliser og pensjonsbevis i denne saken. Bare hva du kan gjøre med pengene i pensjonskapitalbeviset.

Pengene «i» pensjonskapitalbeviset er dine

Pengene er dine. Det vil si; Du kan ikke begynne å ta ut pengene før du har oppnådd en viss alder, normalt tidligst fra du er 62 år, men du kan bestemme selv hvilket selskap du vil at de oppsparte pensjonspengene skal plasseres i – etter at du har sluttet i jobben. Du kan velge å plassere pengene i «ditt eget» forsikringsselskap, eller i et annet selskap du har tiltro til.

Er du smart, så samler du alle pensjonskapitalbevisene dine fra alle arbeidsgivere på ett sted, i ett selskap. Da vil du mest sannsynlig få bedre avkastning, altså få større pensjonsbeløp en gang i fremtiden. Samtidig har du har alt på ett sted, og får god oversikt over pensjonskapitalen din. Å flytte poensjonskapitalbevisene er gratis.

Hvordan gjør du det?

Pensjonskapitalbeviset ditt har et avtalenummer og navn på forsikringsselskapet der pengene er forvaltet i dag. Når du har funnet frem dette, tar du kontakt med forsikringsselskapet som du vil skal forvalte pensjonspengene for deg videre.

De fleste forsikringsselskap har nettbaserte løsninger slik at det er enkelt å overføre pensjonskapitalbeviset ditt.

Hva er et pensjonskapitalbevis?

  • Et bevis på oppsparte pensjonspenger (kapital) fra en arbeidsgiver, som du får når du slutter og som skal bli en del av pensjonen din
  • Pensjonskapitalbeviset er ditt og du bestemmer selv hvor ( i hvilket selskap) de oppsparte pengene skal forvaltes videre

Hvorfor samle pensjonskapitalbevisene dine?

  • Du oppnår mest sannsynlig bedre avkastning, dvs. høyere pensjonssparebeløp i fremtiden
  • Du betaler bare ett administrasjonsgebyr og ikke et for hver tjenestepensjon du har hatt hos de forskjellige arbeidsgivere du har jobbet for

Finner du ikke pensjonskapitalbevisene dine, kan du logge inn på den offentlige portalen www.norskpensjon.no. Der ligger alle tilgjengelig fordi forsikringsselskapene har rapportert dem inn.