Bli med på arenaløftet

Nord-Norge ønsker flere møteplasser, av ulike slag.

Det er en av konklusjonene etter at vi har lest 10.000 svar på spørsmålet om hvordan vi kan bruke samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge for å utvikle landsdelen. I et av svarene leser vi om lokalsamfunnet som lenge har «manglet et felles samlingsarena». Et annet minner oss om at «det mentale og det fysiske ligger hverandre nært, og at det er viktig å trene for å være mentalt sterk – og motsatt» og begrunner slik ønsket om flere utendørs treningsanlegg. Noen ganger, derimot, trenger vi å trekke innendørs. Derfor trenger Nord-Norge treningsfasiliteter for fotballen vinterstid, øvingsfasiliteter flere steder i landsdelen og arenaer for kunstnerisk utvikling – for å nevne noen av de 10.000 innspillene.

Innspill ble arenaløft

Disse få nevnte og flere tusen andre innspill er blitt til arenaløftet, den ene av de fem kategoriene som til sammen utgjør Samfunnsløftet; SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruk av samfunnsutbyttet de neste tre årene. Dette samfunnsutbyttet er et resultat av at det nordnorske samfunnet har den største eierandelen av SpareBank 1 Nord-Norge og dermed får den største delen av utbyttet.

Gjennom arenaløftet skal vi støtte møteplasser som skaper aktivitet, av alle slag og på alle nivå. For som et innspill sier det: «Det er viktig og riktig å gi barn, ungdom, juniorer, voksne, bredde og topp, funksjonsfriske og funksjonshemmede, fattig og rik, de samme forutsetninger for å oppleve glede, mestring, utvikling – i nord som i sør».

Mange typer arena

Siden det er mange svar på hva som skaper glede og mestring, vil arenaløftet romme mange definisjoner av en møteplass. Anleggene for idrett, kunst og kultur er opplagte, og de fleste av dem er bygd av stein, tre og glass. Hun som etterlyser en arena som gir «grunnlag for gode samtaler om de viktige tingene i livet», ser kanskje for seg et sted i byen det er fristende å bruke mer av sin fritid og på den måten møte andre, eller tvert imot et digitalt nettverk – eller en større festival. Alle alternativene kan høre til i arenaløftet. Mindre fysisk er i alle fall de mange gode initiativene og samarbeidene som fremmer og skaper kultur fra og i nord. De kan like full være en del av arenaløftet, fordi de styrker lokal identitet og tilhørighet

– Møtet mellom mennesker

Et av innspillene oppsummerer hele arenaløftet godt, med å si at vi i lag må prioritere «møtet mellom mennesker, og ikke minst aktiviteten de gjør sammen».

Vil du bli med på arenaløftet? Les mer og søk her.