Slik påvirker statsbudsjettet familieøkonomien

Rentefradraget blir mindre verdt, lange flyreiser blir dyrere mens strømmen blir billigere. Ni av ti får lavere, eller om lag uendret skatt med regjeringens forslag til budsjett for 2019.

En rekke avgifter endres i takt med den normale prisutviklingen.

  • Avgiftene på alkohol, snus og tobakk går opp med mellom 1,4 og 1,9 prosent.
  • Også avgiftene på bensin og diesel øker med henholdsvis 1,5 og 1,6 prosent.
  • NRK-lisensen øker med 2,3 prosent eller 68 kroner.

Lavere strømpris er gunstig for folket i nord

Én avgift som settes ned er el-avgiften. Reduksjonen er på 1 øre per kWh og slår direkte ut i lavere strømpris.

– Lavere strømpris er selvsagt gunstig for oss som bor i nord og bruker mye penger på oppvarming. Men 1 øre gir ikke veldig store utslag. Bruker man 25.000 kilowattimer på ett år utgjør dette 250 kroner, sier forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen hos SpareBank 1 Nord-Norge

Det som vil merkes mest i lommeboka for folk flest er en reduksjon av den alminnelige skattesatsen til 22 prosent. Men det betyr også at verdien av skattefradraget for gjeldsrenter blir litt mindre verdt.

– Har man for eksempel renteutgifter på 75.000 kroner vil skattefradraget reduseres med 750 kr neste år. Men i sum vil de aller fleste familier få lavere eller uendret skatt i 2019, sier Eliassen.

Billigere sjokolade

Norsk økonomi er etter regjeringens syn inne i en oppgangskonjunktur. Vekst i økonomien betyr at vi kan regne med litt høyere vekst i lønningene enn i prisene, altså mer å rutte med. Under fremleggelsen av budsjettet i Stortinget slo finansminister Siv Jensen (Frp) fast at folk flest vil få økt kjøpekraft neste år.

En delvis reversering av fjorårets økning i sukkeravgiften vil gi lavere avgift og dermed billigere sjokolade og sukkervarer. Det blir derimot ingen reduksjon sukkeravgiften for brus og saft.

Gode sparenyheter

Den avgiftsfrie grensen for netthandel fra utlandet på 350 kroner forblir foreløpig uendret, men regjeringen varsler at Norge vil følge utviklingen i EU, som planlegger å fjerne avgiftsfritaket i 2021.

For sparerne innebærer budsjettforslaget lavere skatt på renteinntekter. En annen god nyhet er at de med aksjesparekonto får utsatt beskatning av utbytte. For aksjeeiere foreslås det videre at verdsettelsesrabatten i formuesskatten øker fra 20 til 25 prosent.

– Alt dette er jo gode nyheter. Men den viktigste endringen på dette området er kanskje at bunnfradraget for formue øker til 1,5 millioner kroner. For et ektepar blir dermed bunnfradraget på 3 millioner, sier Eliassen.

Bekjemping av barnefattigdom

For å bekjempe barnefattigdom setter regjeringen av 181 millioner kroner til ulike tiltak. Det betyr at fattige barnefamilier vil få økt bostøtte, utvidet gratis kjernetid i barnehage og støtte til ferie- og fritidstilbud.

– Vi vet at barnefattigdommen øker. For de som får nyte godt av de 181 millionene vil dette kunne ha stor betydning, sier Eliassen