4 vanlige spørsmål om barneforsikring

Sannsynligheten for at huset ditt brenner ned eller at du kjører av veien, er veldig liten. Likevel har de aller fleste forsikret både bolig og bil. Heldigvis er det også lite sannsynlig at barna dine blir syke eller utsatt for alvorlige ulykker, men sjansen er der.

Her er 4 vanlige spørsmål om barneforsikring.

1. Barnet mitt har ulykkesforsikring gjennom barnehagen, vi trenger vel ikke barneforsikring da?

I barnehagen, på skolen og på ulike fritidsaktiviteter er ofte forsikring inkludert, men det betyr ikke at barnet ditt er forsikret utenom dette. Det er mer sannsynlig at barnet blir alvorlig syk enn at det blir utsatt for en ulykke. Derfor er det viktig med barneforsikring for å trygge familien i en vanskelig situasjon.

2. Vi har gratis helsevesen, er ikke barna godt nok dekket der?

Helsevesenet i Norge tar godt vare på barna våre. Men det er fort gjort å glemme den økonomiske byrden som følger med sykdom og ulykke. Blir barnet ditt alvorlig syk, er sjansen stor for at en av dere vil ta fri fra jobben i en kortere eller lengre periode. En barneforsikring kan bidra til at dere får en erstatning som kompenserer for en del av dette inntektstapet.

3. Hva skal man se etter når man skal velge barneforsikring?

Det finnes mange tilbydere i markedet og de ulike forsikringspakkene kan være vanskelige å få oversikt over. Det er viktig å sørge for at forsikringen dekker sykdom og ulykke, i tillegg til uførhet. Ved å ta med uførepensjon, sikrer du at barnet ditt får månedlige utbetalinger fram til pensjonsalder på toppen av folketrygdens utbetalinger. Du kan også legge til en uførekapital som er en engangsutbetaling hvis du ønsker ekstra trygghet.

4. Er en barneforsikring penger ut av vinduet?

Dersom barnet ditt får en sykdom eller skade som gjør at det ikke kan jobbe etter at de har blitt atten år, må det klare seg med liten uføretrygd fra folketrygden. Uføretrygden er mye mindre enn en gjennomsnittlig lønning. Å ta med uførepensjon i forsikringspakken bør være et minimum. En slik dekning betyr at barnet ditt får månedlige utbetalinger frem til de fyller 67 år på toppen av det de får fra folketrygden. Du kan også legge til en uførekapital som er en engangsutbetaling hvis du ønsker ekstra trygghet. En barneforsikring med en uføredekning kan dekke noe av inntektstapet.

Sjekk pris og hva vår barneforsikring dekker her!