Kan det bli et børskrakk?

De siste dagene har vi kunnet lese i avisene at børsene raser verden over. Hva er det som foregår, og kan det bli et krakk? Sjefsøkonom Elisabeth Holvik forklarer.

Siden finanskrisen i 2008 har verdens børser steget til svært høye nivåer. Det er gjort rekordkutt i rentene, og en rekke lands sentralbanker har stimulert aksjemarkedet ved å kjøpe opp obligasjoner, og dermed også presset langtidsrentene ned.

– Nå er trenden med fallende renter over, og investorer må regne på verdier av aksjer på nytt. Sentralbanken i USA har satt opp rentene flere ganger, og har begynt å selge ned sin beholdning av obligasjoner. Det er først og fremst dette som nå påvirker verdens børser negativt, sier sjefsøkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1.

Handelskrigen påvirker aksjeprisene

Handelskrigen mellom USA og Kina spiller også inn på børsene. Både fordi veksten i Kina blir rammet, og fordi importtoll inn til USA øker prisene på importerte varer og innsatsfaktorer i varer som blir produsert i USA.

– Amerikanske bedrifter som opplever økte importkostnader, kan enten velte disse over på utsalgsprisene, eller akseptere at de får lavere marginer, altså at de får mindre igjen for varene sine. Mange velger naturlig nok det første, sier Holvik.

Hvis prisene øker mye i USA, så er det risiko for at sentralbanken må sette opp renten mer enn det markedet har tatt høyde for. Lavere marginer på sin side betyr at bedriftene får svakere inntjening fremover, og det er negativt for aksjeprisene.

Kan det bli børskrakk?

Usikkerheten er veldig stor, og hvor stort børsfallet blir avhenger av hvor godt det går i økonomien for øvrig, og hvor villige investorene er til å investere i aksjer

– Vi kan ikke utelukke et børskrakk, men vi tror foreløpig at dette er en naturlig korreksjon etter mange år med sterk vekst i aksjemarkedet, sier sjefsøkonomen.

Kan påvirke planlagt renteøkning i Norge

Skulle aksjemarkedet falle kraftig kan sentralbanken i USA avlyse renteøkningen i desember, og varsle at de vil se an økonomien før de hever renten igjen.

– Skulle sentralbanken i USA utsette videre renteøkninger på grunn av et stort aksjefall, så vil det trolig smitte over til Norge. Da kan det hende at Norges Bank også vil utsette sin planlagte renteøkning i mars neste år, påpeker Holvik.

Les mer i Elisabeth Holviks ferske makrorapport.