Slik sparer du smartest til barna

81 prosent av foreldre med barn mellom 6 og 15 år oppgir at de sparer til barna sine, ifølge en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS for SpareBank 1. Blant foreldre som sparer til barna, svarer 16 prosent at de sparer til bolig, 15 prosent sparer til førerkort, 11 prosent sparer til studier og åtte prosent sparer til konfirmasjon. 15 prosent svarer at de ikke sparer til noe spesielt. En analyse av tallene i SpareBank 1 Nord-Norge viser at det er store forskjeller på sparemetode og avkastning blant de som sparer – forskjeller som betyr store forskjeller i rente/avkastning den dagen sparepengene skal brukes til voksenliv/boligkjøp.

Fordi: Det er enorme avkastningsforskjeller mellom bank og aksjefond over tid.

Den store feilen som mange gode foreldre/besteforeldre imidlertid gjør – er at de putter dåpsgaver, fødselsdagsgaver, barnetrygd og konfirmasjonsgaver inn på bank konto. År etter år. I den grad sparingen er langsiktig og myntet på boligkjøp og studier kan sparing på konto med hell revurderes. Har du lang tidshorisont – som mange barn har (fra de er 0 til de er 20 år) kan man nokså trygt putte alle sparepengene i aksjefond. Eller gjøre som oljefondet – som har bestemt at 70% av pengene skal plasseres i aksjer.

Tiden er nemlig aksjesparernes beste venn. Har du råd til å spare langsiktig til barnet ditt, har du også tid, gitt at du kan avse pengene frem til barnet skal ut i voksenlivet.

Merk –kortsiktig sparing til for eksempel førerkort og konfirmasjon bør fortrinnsvis gjøres på bankkonto for å unngå at man blir utsatt for uheldige svingninger i aksjemarkedet.

Slik utvikler et månedlig sparebeløp på 1000 kroner seg over 20 år

Banksparing

Da har barnet spart 240 000 kroner. Setter du sparepengene i banken til 1,7% forventet rente vil barnet etter 20 år ha 285 615 kroner før skatt og inflasjon. Det mange ikke tenker på er at renteinntekter skattlegges årlig med 23%. Da er barnet nede 1,3% årlig avkastning. Med dagens inflasjonen på omtrent 2 prosent, betyr det at den reelle renten blir langt under 0. Etter skatt og prisstigning ender sparebeløpet på 240 000 opp med en reell verdi på om lag 185 000 kroner 20 år frem i tid.

Sluttresultat banksparing etter skatt og inflasjon: ca. 185 000 kroner

Aksjesparing

Setter man de samme 240 000 kronene inn i aksjefond med 7% forventet avkastning vil barnet etter 20 år ha 510 406 kroner før skatt og inflasjon. Justert for prisstigning reduseres verdien av sparebeløpet til om lag 340 000. Og ytterligere til om lag 310 000 etter 20 år og etter skattlegging av aksjegevinst som skjer ved realisasjon.

Sluttresultat aksjesparing etter skatt og inflasjon: ca. 310 000 kroner

Hvordan ville tilsvarende spareplan fungert historisk

Dersom vi ser tilbake på perioden 01.09.1999 til 01.09.2018 ville 1 000 kroner per måned endt opp i hhv. 534 463 kroner i aksjefond (Grønn kurve – Odin Global) og 286 248 kroner i bank (Gul kurve – 3 måneders NIBOR/bankrente). Før skatt og inflasjon. Det i en svært urolig periode i aksjemarkedet med dot.com boblen tidlig på 2000 tallet og finanskrisen noen år senere.

Velg aksjefond og aksjesparekonto

Sparer du langsiktig til barna (10- 20 år) lønner det seg derfor normalt å plassere sparepengene helt og holdent i aksjefond. Eventuelt mesteparten i aksjefond og noe på høyrentekonto – for å være på den sikre siden. All økonomisk teori tilsier at du skal få ekstra betalt ved å sette pengene i næringslivet – der verdiene skapes.

Å velge aksjefond er ingen enkel øvelse. Det kan være smart å velge et 1-2 aksjefond som man fordeler pengene sine på fast hver måned. For eksempel 70% av sparebeløpet i et bredt globalt aksjefond og 30% i norsk aksjefond. Er du usikker kan du også velge et globalt indeksfond. Indeksfondene stiger og synker med markedet som sådan, og du ender opp med aksjemarkedets avkastning justert for en svært lav kostnad.

Er du usikker på om du bør spare i barnets eller ditt navn?Les mer om fordelene og ulempene her

Ingen spareform slår BSU

Husk: Den dagen ungdommen tjener over frikortgrensen og betaler skatt slår BSU inn som den desidert mest lønnsomme sparemetoden. På BSU kan du spare inntil 25 000 kroner per år og 300 000 totalt. 20% av det du sparer får du som skattefradrag. Strengt tatt betyr det minimum 20% statsgarantert avkastning – pluss at BSU kontoen ofte gir høy rente i banken.

Husk II: Opprett aksjesparekonto både for dine barns sparing og din egen sparing.

Har du behov for å snakke med noen kan du ringe oss på 02244, eller ta turen innom et av våre 38 kontorer i landsdelen for å slå av en prat og få råd – tilpasset din families situasjon.

 

Les mer om sparing til barn her

 

I eksemplene har vi benyttet sparekalkulatoren på snn.no og avkastningsforventninger til Odin Aksje C. Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Avkastning for sparekonto er basert på historisk rente og kan variere sett mot dagens rente. Skattesatser (skatteetaten) og inflasjon er basert på dagens satser.