Hvordan vil den nye arveloven se ut?

Ut med den gamle arveloven full av vanskelige ord – inn med en ny, moderne arvelov!

Snakk om det

For å unngå konflikt og splittelse må man tørre å snakke om arv. Det er ikke gøy å snakke om at noen skal dø, men av og til er det nødvendig. Hvem skal overta hytta, og hva skal skje med barndomshjemmet? Dette er kjente spørsmål som dukker opp under arveoppgjør; spørsmål man kan være godt tjent med å ha avklart på forhånd.

Du skal ikke trenge ordbok

Som en del av moderniseringen av loven, har de erstattet noen av de juridiske begrepene med mer folkelig og forståelig terminologi. Ett eksempel er at begrepet «legatar» og «loddeier» i skifteloven har blitt erstattet med ett fellesbegrep: arving. Dette skal gjøre det enklere for folk flest å forstå spillereglene ved arv.

Øker fra 1 million til 2,4 millioner kroner

Dersom du bestemmer deg for å skrive testament setter loven noen begrensninger. I Norge har du nemlig ikke lov til å gjøre barna dine arveløse. De er dine livsarvinger og har derfor krav på noe som loven kaller «pliktdelsarv». Den skal utgjøre to tredjedeler av alt du etterlater, men har en øvre grense på en million kroner per barn i dagens lov.

Her foreslås det en justering opp til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp, som i dag tilsvarer ca. 2,4 millioner kroner. 1 G per 1. mai 2018 er 96 883 kroner, og øker litt hvert år.

Denne oppjusteringen er nokså naturlig da beløpet har vært uendret siden 1985.

Plutselig og samtidig død

Dersom to nære familiemedlemmer omkommer i samme ulykke, er loven slik i dag at dødsrekkefølgen har mye å si for fordelingen av arv etter dem. I slike situasjoner er det ofte snakk om kort tid imellom og tilfeldigheter som råder.

I den nye forslaget er tanken at dersom de to «dør straks etter hverandre som følge av samme hendelse», skal arveoppgjøret ta utgangspunkt i at de døde samtidig. Dette er for å få ett mer rettferdig resultat ved samtidig død.

Samboere

Argumentasjon for å ikke likestille arveretten for samboer og ektefelle er gammel men fortsatt like relevant. Det skal være mulig å bo og ha ett samliv, uten de samme økonomiske forpliktelsene som ved ekteskap. Så dersom samboere ønsker å sette hverandre i bedre stilling ved egen bortgang, må man lage testament.

 

Samboeravtale finner du her. Det kan også være ett smart trekk å skrive ett gjensidig testamente. 

 

Lovforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet er tildelt justiskomiteen, og videre behandling vil ikke skje før 2019.