Mange får seg en stor overraskelse når de oppdager hvor lav pensjon de vil få!

Er du født etter 1958? Da bør du sette deg inn i regelen om levealdersjusteringen.

Fra 1990 har forventet levealder i Norge økt med 7 år for menn og 4 år for kvinner. I de siste befolkningsfremskrivningene fra SSB er det ventet at levealderen vil fortsette å øke med om lag 5 år for kvinner og 7 år for menn frem mot 2060. Samtidig har antall friske leveår økt, og siden 2005 mer enn forventet levealder. Vi lever dermed en større del av livet med god helse enn tidligere. Så langt så godt.

Økt levealder må imidlertid finansieres. Et av hovedmålene med pensjonsreformen som kom i 2011 var derfor å unngå at pensjonskostnadene skulle bli høyere enn det norske samfunnet kan makte å betale ut i alderspensjoner – som følge av eldrebølgen. Levealdersjusteringen ble derfor innført for å sikre at det norske pensjonssystemet skulle forbli bærekraftig.

Du kan lese mer om levealdersjusteringen på NAVs egne sider

Årlig lavere pensjon skyldes at man forventes å få pensjon utbetalt over flere leveår

Levealdersjusteringen i pensjonsreformen er trolig det som kommer til å få størst betydning for folk flest sin pensjonsfremtid. Dette gjelder både privatansatte og offentlige ansatte. Det innebærer at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for akkurat ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke – slik den trolig vil – så vil levealdersjusteringen føre til at hver enkelt av oss får mindre alderspensjon. Ganske enkelt fordi pensjonen skal utbetales over flere leveår. Pengesekken vil rett og slett ikke være stor nok. Det betyr at det blir dyrere for de unge. De må nemlig betale for dagens pensjonister – som gjennomgående ikke «straffes» av pensjonsreformen. Samtidig må de leve med usikkerheten omkring egen pensjon. De vet verken hvor lenge de må jobbe, og de vet heller ikke om skatteinntektene vil dekke deres pensjonsrettigheter. En kan derfor hevde at de må betale dobbelt – både for foreldregenerasjonen og for seg selv.

Kilde: Perspektivmeldingen 2017

Hvordan kan du kompensere for lavere pensjon:

Den harde sannhet er at vi velger fra en meny av kryssende hensyn: «leve i nuet» eller utsette forbruk som muliggjør en mer romslig pensjonstid.

Dette kan du gjøre selv:

  • Sjekk din pensjon (krever innlogging med BankID)
  • Planlegg for et langt arbeidsliv om du kan. Du belønnes for å jobbe lengre
  • Om mulig velg en arbeidsplass med gode pensjonsordninger
  • Unngå midlertidig ansettelse/deltidsarbeid om du kan
  • Spar privat

Les mer på våre sparesider her

Stor pågang fra kunder som spør om råd knyttet til pensjon og sparing

Siden starten på 2017 har antall personer som sparer fast hver måned i SpareBank 1 Nord-Norge økt med nesten 30%. Pågangen økte kraftig gjennom 2018 som følge av stort fokus på pensjonssparing i samfunnet og innføring av Aksjesparekonto. Har du behov for rådgivning eller en pensjonsprat, er våre 200 autoriserte finansielle rådgivere på våre 38 kontorer i landsdelen klare på kort varsel. Du kan booke møte her, eller slå på tråden på tlf. 915 02244. Trykker du tastevalg 4 kommer du rett til våre eksperter på sparing!