De beste investorrådene har ikke endret seg på 300 år – essensen er enkel men på samme tid krevende å etterleve

Litteratur om investeringsråd har vært å finne i bokhandlene i århundrer og er sannsynligvis det tema som har solgt mest etter religion, hevdes det i introduksjonen til «The History of Financial Advice: Finders guide» – en britisk akademisk studie om litteratur innen genren. Essensen i innholdet viser at lite har endret seg gjennom årene. Samtidig; noen av bøkene har blitt klassikere. En som utmerker seg er The Intelligent Investor, skrevet av Benjamin Graham, utgitt første gang i 1949. Benjamin Graham (født 8. mai 1894, død 21. september 1976) var en fremstående professor i økonomi og skrev om investeringsteori. Graham er også blitt kalt «Den moderne verdipapiranalysens far» og den som formaliserte verdibaserte investeringer. Den amerikanske investoren og milliardæren Warren Buffett har studert under Graham og er sterkt influert av han.

I grove trekk beskriver The Intelligent Investor blant annet tre nøkkelområder for å oppnå suksess som investor:

  1. Hovedprinsipper for å lykkes som investor
  • En intelligent investor analyserer alltid den forventede langsiktige utviklingen til et selskap før investering. Samt selskapets ledelse.
  • En intelligent investor vil alltid beskytte seg mot tap gjennom å spre investeringene sine på flere slike selskaper. Uten å spre investeringene kun for spredningens skyld.
  • En intelligent investor fokuserer på selskaper som kan bidra med jevn og god løpende avkastning. Ikke hinsides profitt. Ingen kan forutse den neste Facebook, men alle kan beskytte seg mot tap.

Med andre ord; kjøp aksjer i selskaper med høy kvalitet og ledelse til en fornuftig pris. Invester i  selskaper med tanke på at du skal eie de lenge. Velg flere slike selskaper for å sikre risikospredning. Ovennevnte kalles ofte for en verdiorientert investeringsstil. En som lever med disse prinsippene er den nevnte Warren Buffet, som underbygges av hans kjente sitat: Our favourite holding period is forever.

  1. Stol aldri på Mr. Market

En av Grahams mest kjente analogier er den av Mr. Market, hvor han ser hele aksjemarkedet som en enkelt person. I boken fremstilles Mr. Market som en hypotetisk investor som er drevet av panikk, eufori og apati og gjør investeringer basert på sinnsstemning, i stedet for grunnleggende analyse. Graham oppfant Mr. Market som en smart måte å illustrere viktigheten av å foreta rasjonelle investeringsbeslutninger i stedet for å la følelser spille en avgjørende rolle. Læringen er å handle de gode aksjene når markedet er deprimert og preget av pessimisme – altså lavt priset, og selge (seg ned) de gode aksjene når markedet er optimistisk og begeistret – altså høyt priset. Historisk har det vist seg å være krevende å etterleve denne lønnsomme praksisen – fordi du som investor da må «gå mot strømmen». En intelligent investor stoler derfor på sine egne analyser, foretar sine investeringer på basis av disse og utnytter markedets humørsvingninger til egen fordel.

  1. Lag en plan og hold deg til denne

En god plan er en investors beste venn for å unngå at følelser preger aktiviteten i markedet. Et eksempel på en slik plan kan være at du bestemmer deg for å investere et fast beløp i de utvalgte selskapene hver måned eller hvert kvartal – uansett pris på aksjen. En øvelse som kan være krevende, fordi du da gjør faste investeringer i selskaper uansett om aksjen er høyt eller lavt priset. Samme beløp hver gang – verken mer eller mindre. Når du er i gang har det vist seg å være en effektiv metode for å sikre deg mot tap og dårlig avkastning over tid, som kan inntreffe om du gjør engangsinvesteringer rett før et fall i markedet.

La det være sagt: En verdiorientert investeringsstrategi, som presentert over, representerer en nøktern tilnærming til investeringer – samtidig har den vist seg å virke svært godt for flere av verdens mest vellykkede investorer.

Enkelt og vanskelig på samme tid

Den enkle oppskriften oppsummert: Invester i høy kvalitetsselskaper når markedet tilbyr fornuftig pris. Selg de samme aksjene (eller selg ned), når så ikke er tilfelle lengre. Ikke la deg engasjere følelsesmessig og unngå å la din investeringsaktivitet påvirkes av kortsiktige spådommer. Vær nøye ved valg av rådgivere. Og husk – det er essensielt å ha med seg at tiden er investors beste venn og at formuer som regel bygges planmessig over tid i aksjemarkedet. Tilsvarende råd kan enkelt overføres til investeringer i verdipapirfondsmarkedet. Velg noen få forvaltere som har prestert godt over tid – bruk de samme prinsippene for rebalansering. Eller som Warren Buffet så pent sa det; “We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful”.

Har du brukt julen til å tenke over hvordan du kan forbedre dine investeringsresultater ved å lese deg opp? Da har du ikke vært alene – bøkene om tema selges som varmt hvetebrød. Noe de har gjort i århundrer. Et godt sted å starte kan være Grahams «The Intelligent Investor» – en av klassikerne.

Godt nytt investeringsår – lykke til!

 

Artikkelen er skrevet basert på artikkelforfatters fortolkning av boken «The intelligent investor». Øvrige kilder er Financial Times, UK Research and Innovation og Investopedia.

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge