Her er de verste pensjonstabbene folk gjør – sjekk om du har gjort noen av dem!

Du kan gjøre helt enkle tiltak for å forebygge dårlige pensjonsvalg, og det er aldri for sent å gjøre noen aktive grep. Her følger en oversikt over noen av de største tabbene folk gjør – samt gode råd for å unngå disse.

1) Mangler oversikt – slik kan du få det!

Mange har jobbet hos flere arbeidsgivere gjennom et langt arbeidsliv og mangler oversikt over hvor mye de har opptjent i pensjon. Hovedårsaken er at man har hatt ulike pensjonsordninger hos ulike arbeidsgivere. Hovedutfordringen for folk flest er at mange ikke vet hvor man finner informasjon om tidligere pensjonsrettigheter.

Slik går du frem for å få oversikt over pensjonsordningene dine:

  • Privat Tjenestepensjon – pensjon fra privat arbeidsgiver

Logg på norskpensjon.no. Her finner du utfyllende informasjon om tjenestepensjonsordningene dine fra privat sektor.

  • Pensjon fra Folketrygden

Logg på din pensjon på nav.no/person/pensjon. Her får du oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden og  eventuell AFP

  • Pensjon fra offentlig tjenestepensjon – pensjon fra offentlig arbeidsgiver

Logg på spk.no eller klp.no, eller kontakt HR avdeling hvis pensjonen din er i egen pensjonskasse

  • Sjekk din pensjon i SpareBank 1 Nord-Norge

Er du kunde i SpareBank 1 Nord-Norge kan du logge deg inn med bankid og få full oversikt over hva du har spart opp både gjennom arbeidsgivere og privat, samt få estimat på hva du kan forvente å få i pensjon når du går av.

2) Har ikke samlet pensjonen sitt på ett sted – slik kan du gå frem for å samle på ett sted

Hvis du har hatt flere arbeidsgivere har du også flere pensjonskapitalbevis. Disse anbefaler vi at du samler på ett sted. Da får du bedre oversikt og lavere gebyrer, samt at du fra ett sted kan kontrollere at du har riktig spareprofil (fordeling mellom aksjesparing og bankinnskudd tilpasset dine egne preferanser – mer om det senere).

Sjekk hva du får i pensjon her (krever innlogging)

Samler du hele din pensjonssparing hos SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr vi en komplett oversikt og pensjonsrådgivning.

  • Hva du har spart gjennom nåværende arbeidsgiver
  • Hva du har oppspart fra tidligere arbeidsgivere
  • Hva du sparer privat til pensjon (om du sparer privat til pensjon)
  • Når vil det lønne seg og ta ut pensjon

3) Har ikke riktig spareprofil – slik kan du endre spareprofil

All innskuddspensjon har en spareprofil. Det vil si at pensjonssparingen fordeles mellom sparing i aksjer og renter (tilsvarende bankinnskudd). Det er ulike praksis mellom leverandørene av tjenestepensjon her. Har du lang tid igjen til pensjonsalder er det fornuftig å ha en høy aksjeandel (høyere risiko) og tilsvarende har du kort tid igjen til pensjonsalder er det fornuftig å ha en lav aksjeandel (lav risiko). Vi i SNN har gjort det enkelt ved automatisk å tilpasse din spareprofil i forhold til din alder.

Siden det er vanlig å ha flere arbeidsgivere gjennom et arbeidsliv anbefaler vi at man sjekker spareprofil på tidligere pensjonskapitalbevis og eventuelt justerer disse til ønsket spareprofil. Denne oppgaven blir betydelig enklere dersom man samler all sin pensjonssparing på ett sted (se punkt 2 i artikkelen). Og ikke minst, 1 % meravkastning på sparingen din kan bety 20 % mer i pensjon i et langt yrkesliv. Det lave rentenivået i dag gjør det vanskelig å skape god avkastning for profiler med lav aksjeandel.

I SpareBank 1 Nord-Norge tilbyr vi som utgangspunkt alderstilpasset spareprofil basert på din alder både for sparing gjennom arbeidsgiver og privat sparing. Du kan selvsagt tilpasse profilen etter eget ønske.

4) Tar ut pensjon for tidlig – stå i arbeid lengre

Mange har fått med seg at de fleste kan ta ut pensjon helt eller delvis fra 62 år. Dette vil lønne seg mindre og mindre pga økt levealder. Pensjonen blir nemlig vesentlig lavere for deg som går av ved 62 års alder. Og den lavere pensjonen drar du med deg gjennom hele pensjonstilværelsen. Derfor – ved å vente så lenge som mulig med uttak av pensjon vil pensjonen øke. Hvor mye avhenger av din pensjonsordning – den viktigste for de aller fleste er uansett folketrygden. NB. AFP i privat sektor bør du som hovedregel ta ut fra fylte 62. Vurder også tidlig uttak av Folketrygd og ytelsespensjon hvis du har dårlig helse

5) Unngå år uten inntekt og deltidsarbeid om du har muligheten

«Det skal lønne seg å jobbe» er mottoet for det nye pensjonssystemet. Dette betyr at hvert eneste år i arbeidslivet teller med i opptjeningen av pensjon. Friår, studier, deltidsarbeid vil bety at pensjonsbeholdningen din blir mindre enn om du jobber for fullt. Ved å gå opp i full stilling de siste 10 årene av din yrkeskarriere kan du legge på betydelig pensjon, spesielt i offentlig sektor

6) Sparer for lite privat – spar mer

Pensjon er de pengene du skal leve av når blir pensjonist. Staten og arbeidsgiver bidrar med noe. Resten må du sørge for å spare selv. Gjennom øvelsene i punkt 1 og 2 vil du få god oversikt over din fremtidige pensjon. Mange får seg en overraskelse når de ser hva de kan forvente. De fleste vil havne på ca 50 % av den inntekten de har i dag. Den eneste måten for å kompensere for lavere pensjon er å spare mer selv.

Les mer om sparing til pensjon