Har satt bærekraft på agendaen

Bærekraft skal være en integrert del av virksomheten i SpareBank 1 Nord-Norge.

Klimaendringer og tilhørende naturkatastrofer har gjort begrepet bærekraft aktuelt i nær sagt alle bransjer. SpareBank 1 Nord-Norge har løftet bærekraft høyere på agendaen.

–  Bakgrunnen er to-delt: for det første er det naturlig for konsernet å ta et utvidet ansvar som en betydelig næringsaktør i et så sårbart område som Arktis. Dernest er dette en åpenbar forventning fra både kunder, ansatte og samfunnet for øvrig. Hvis vi ikke evner å være god når det gjelder bærekraft vil vi neppe klare å bevare nummer 1-posisjonen vi har i Nord-Norge, sier Ragnhild Dalheim Eriksen, som er ansvarlig for konsernets satsing på bærekraft.

Flere standarder

De siste årene har de aller fleste bransjer blitt vurdert med tanke på hvor bærekraftige de er.

– Vi er glad for at det er satt søkelys på finansbransjens holdning til bærekraft. Siden vi finansierer en rekke andre næringer har vi stor mulighet til å påvirke. Det som er litt komplisert er at det gjennomføres en rekke målinger med forskjellig utgangspunkt. Vi ser at vi kommer godt ut på noen, og mindre godt ut på andre. Det gjør det utfordrende for oss å vite hvordan vi skal innrette vår rapportering, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås.

Nylig ble resultatet av Etisk bankguide lagt frem. SpareBank 1 Nord-Norge scorer i denne kåringen 59 prosent og er en av de bankene som klatret mest i denne omgang.

– Vi er fornøyd med at arbeidet vi har gjort også synes på Etisk bankguide, ved at vi i nå scorer noe bedre enn tidligere. Dette er en av flere målinger innenfor bærekraft vi følger med på, men vi har ikke innrettet vårt arbeid for å score bra på Etisk bankguide. Når det er sagt mener vi ikke at vårt arbeid med bærekraft er i mål. Vi jobber kontinuerlig for en bærekraftig utvikling i og for vår landsdel, som må balansere mellom økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Dette er en integrert del av vår virksomhet, sier bærekraftsansvarlig Ragnhild Dalheim Eriksen.

Opptatt av bærekraft i praksis

I bærekraftsprosjektet som pågår i SpareBank 1 Nord-Norge er målet å ytterligere integrere bærekraft som en del av den daglige virksomheten. Bærekraftsansvarlig Ragnhild Dalheim Eriksen forteller at både små og store løft skal gjennomføres.

– Bare det å forby bruk av plastbestikk på arbeidsplassen har effekt. Både direkte, og gjennom at det får folk til å reflektere. Samtidig har vi store ambisjoner. Plastløftet, som vi nettopp har lansert, skal forhindre at gummigranulat fra kunstgressbaner havner i havet. Vi vil videre legge til rette for at det skal være enkelt for våre kunder å foreta grønne valg når det gjelder finansielle tjenester. Samtidig skal vi selvsagt fortsatt arbeide med orden i eget hus. Det betyr blant annet krav til leverandører og samarbeidspartnere, redusert reisevirksomhet og energibesparende bygg, forklarer Dalheim Eriksen.

SpareBank 1 Nord-Norge har signert Global Compact, og rapporterer på bærekraft etter GRI-standarden. Gjennom samarbeid med Den Nordiske Investeringsbank tilbys gunstig finansiering til grønne prosjekter. Arbeidet med å integrere bærekraft i strategi og daglig drift pågår for fullt, og vil fortsette i 2019. Du kan lese mer om hvordan konsernet arbeider med bærekraft her.

Kontaktperson

Stein Vidar Loftås
Kommunikasjonssjef
Telefon
E-post