Har satt bærekraft på agendaen

Bærekraft skal være en integrert del av virksomheten i SpareBank 1 Nord-Norge.

Klimaendringer og tilhørende naturkatastrofer har gjort begrepet bærekraft aktuelt i nær sagt alle bransjer. SpareBank 1 Nord-Norge har løftet bærekraft høyere på agendaen.

–  Bakgrunnen er to-delt: for det første er det naturlig for konsernet å ta et utvidet ansvar som en betydelig næringsaktør i et så sårbart område som Arktis. Dernest er dette en åpenbar forventning fra både kunder, ansatte og samfunnet for øvrig. Hvis vi ikke evner å være god når det gjelder bærekraft vil vi neppe klare å bevare nummer 1-posisjonen vi har i Nord-Norge, sier Ragnhild Dalheim Eriksen, som er ansvarlig for konsernets satsing på bærekraft.

Flere standarder

De siste årene har de aller fleste bransjer blitt vurdert med tanke på hvor bærekraftige de er.

– Vi er glad for at det er satt søkelys på finansbransjens holdning til bærekraft. Siden vi finansierer en rekke andre næringer har vi stor mulighet til å påvirke. Det som er litt komplisert er at det gjennomføres en rekke målinger med forskjellig utgangspunkt. Vi ser at vi kommer godt ut på noen, og mindre godt ut på andre. Det gjør det utfordrende for oss å vite hvordan vi skal innrette vår rapportering, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås.

Nylig ble resultatet av Etisk bankguide lagt frem. Der scoret SpareBank 1 Nord-Norge dårligere enn sammenlignbare banker. Loftås mener dette understreker kompleksiteten.

– Mens vi for eksempel scorer godt på MCSI, og SpareBank 1-bankene topper lista på Sustainable brand index, kommer vi ut på bunn på Etisk bankguide. Faktisk fikk vi langt lavere score enn i fjor, uten at vi har endret på noe når det gjelder rapporteringen vår. Det er forvirrende for oss, og trolig også for våre kunder.

Felles for rangeringene er at de måler hva selskapene forteller om sitt bærekraftsarbeid. Loftås etterlyser målinger som også tar for seg hvordan selskapene agerer i praksis.

– Det er for meg underlig at banker som har hatt store avsløringer om korrupsjon og hvitvaskingssaker kan score bedre enn banker som ikke har hatt slike problemer. Derfor håper jeg at det etter hvert blir lagt mer vekt på bærekraftsarbeid i praksis.

Opptatt av bærekraft i praksis

I bærekraftsprosjektet som pågår i SpareBank 1 Nord-Norge er målet å ytterligere integrere bærekraft som en del av den daglige virksomheten. Bærekraftsansvarlig Ragnhild Dalheim Eriksen forteller at både små og store løft skal gjennomføres.

– Bare det å forby bruk av plastbestikk på arbeidsplassen har effekt. Både direkte, og gjennom at det får folk til å reflektere. Samtidig har vi store ambisjoner. Plastløftet, som vi nettopp har lansert, skal forhindre at gummigranulat fra kunstgressbaner havner i havet. Vi vil videre legge til rette for at det skal være enkelt for våre kunder å foreta grønne valg når det gjelder finansielle tjenester. Samtidig skal vi selvsagt fortsatt arbeide med orden i eget hus. Det betyr blant annet krav til leverandører og samarbeidspartnere, redusert reisevirksomhet og energibesparende bygg, forklarer Dalheim Eriksen.

SpareBank 1 Nord-Norge har signert Global Compact, og rapporterer på bærekraft etter GRI-standarden. Gjennom samarbeid med Den Nordiske Investeringsbank tilbys gunstig finansiering til grønne prosjekter. Arbeidet med å integrere bærekraft i strategi og daglig drift pågår for fullt, og vil fortsette i 2019. Du kan lese mer om hvordan konsernet arbeider med bærekraft her.

Kontaktperson

Stein Vidar Loftås
Kommunikasjonssjef
Telefon
E-post