Banksjef Per Olaf Persen og rådgiver Margget Smuk utenfor SpareBank 1 Nord-Norge i Tana.

Samfunnsløft for samiske språk

Under FNs år for urfolksspråk, setter SpareBank 1 Nord-Norge av inntil 1 million kroner til prosjekt som styrker de samiske språkene.

FN har vedtatt at 2019 skal være internasjonalt år for urfolksspråk. I den anledning setter SpareBank 1 Nord-Norge av inntil 1 million kroner til prosjekt som bidrar til at de samiske språkene kan være i levende og naturlig bruk i samfunnet. Disse prosjektene blir en del av Samfunnsløftet, SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruken av samfunnsutbyttet de neste årene.

Les saken på samisk: Servodathuksen sámegielaide

– Samfunnsløftet skal på ulike måter bidra til å styrke identiteten og tilhørigheten i nord. Språk er et sentralt element for det, og for mange i vår landsdel betyr det et av våre samiske språk, sier konserndirektør Trond Hanssen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Ber om søknader

Hanssen vil ikke definere hvilke prosjekt som best bidrar til et løft for de samiske språkene, men oppfordrer i stedet ulike aktører til å søke om støtte og slik bli med på Samfunnsløftet.

– Vi vet at noen vil gjøre mer samisk litteratur tilgjengelig for barn og unge, eller prøver ut samiske språkbad for å skape trygge språkbrukere. Andre jobber med å oversette fagspråk, slik at de de som ønsker det, kan bruke sitt eget språk om flere tema og på flere arenaer i samfunnet. Dette er bare noen eksempler, og det finnes flere andre spennende initiativ, ikke minst digitale, sier Hanssen.

Lokale krefter

I april ba SpareBank 1 Nord-Norge landsdelen om innspill på hvordan de skal bruke en halv milliard kroner på å utvikle Nord-Norge. Siden den gang er 10.000 svar lest og analysert. Slik er disse innspillene blitt til Samfunnsløftet, strategien som ble lansert i fjor høst. Samtidig åpnet SpareBank 1 Nord-Norge søkeportalen for alle som vil søke om støtte, og dermed bli med på Samfunnsløftet.

– Det var lokale krefter som i sin tid etablerte sparebanker, der overskuddet skulle gå tilbake til samfunnet. Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av at samfunnet fortsatt har den største eierandelen i banken og dermed fortsatt får den største delen av utbyttet. Nå er det lokale krefter, ideer og visjoner som sammen med oss skal realisere strategien. Derfor håper jeg nå at ulike aktører bruker anledningen til å snakke sammen og med oss for hvordan denne strategien også kan styrke identitet og tilhørighet gjennom de samiske språkene, sier Hanssen.