23-åring fikk pensjonsvekker

Har du tenkt over at jobben din sparer penger for deg hver måned, og at du får noe mer enn bare lønn?

Sentralbordoperatør Natalie Pettersen i Tromsø Taxi visste ikke at arbeidsgiveren sparer ekstra i pensjon til henne.

For 23-årige Natalie er det ikke pensjonssparing det første hun tenker på når lønningsdagen nærmer seg. Det er boligsparing hun og venninnene diskuterer når de møtes, ikke hvordan de vil ha det økonomisk etter fylte 67.

– Jeg har egentlig ikke noe forhold til pensjon. Jeg stopper når jeg ser reklame fra bankene, men ikke noe mer enn det, sier Tromsøjenta.

Leste ikke så nøye

Hun kom inn som tilkallingsvikar på sentralbordet i Tromsø Taxi for to år siden og derfra ble veien kort til fast jobb. Når har hun i tillegg fått ansvar for markedsføring, og trives kjempegodt i et hektisk arbeidsmiljø.

– Jeg liker veldig godt jobben min, det er full fart og mye som skjer, sier Pettersen.

Da hun kom inn i bedriften for første gang, fikk hun som alle andre nyansatte et informasjonshefte om arbeidstid, lønn, yrkesskade og feriepenger. Og pensjon.

– Men jeg leste det jo ikke så nøye, innrømmer hun. Dermed føyer hun seg inn rekken av arbeidstakere som ikke har satt seg inn i hvilke pensjonsordninger bedriften har.

– Jeg ser jo på lønnsslippen at det trekkes til pensjon hver måned, men ellers har jeg ikke tenkt så mye over det. For min aldersgruppe er det jo boligsparing som står fremst i rekka, sier Pettersen.

Fem prosent til pensjon

Tromsø Taxi har 34 ansatte og har en såkalt to pluss tre-ordning for arbeidstakerne sine. Det betyr at bedriften setter av tre prosent i pensjon, mens arbeidstakeren selv sparer to prosent og får skattefradrag for det. Det vil si at 5 prosent går til pensjon hver måned, noe økonomisjef Harald Nilsen er fornøyd med.

– Vi har et stort spenn i aldersfordelingen blant de ansatte. Den yngste er 20 og den eldste er 70. Det er viktig med god pensjonsordning, og de ansatte har også mulighet til å ta ut AFP. Som en mann litt opp i årene er det blant annet noe jeg er opptatt av, ler økonomisjefen, og legger til:

– Helst skulle jeg sett at temaet pensjon var noe flere brydde seg om!

Potten vi får fra staten blir stadig mindre, og dermed er det helt nødvendig å spare på egenhånd også. Du kan lese mer om pensjonssparing her

Skal sette seg inn i pensjon

Natalie Pettersen visste ikke at bedriften sparer tre prosent og at hun skatter og får fradrag for de to prosentene hun «sparer» selv. Hun synes det er veldig greit at det ikke er valgfritt.

– Det føles betryggende å vite at det spares litt. Det er ikke sikkert at jeg hadde valgt det bort, men som 23-åring kjennes det fint at jeg ikke trenger å ta stilling til det. Men jeg vet at ordningene er der, og nå har jeg tenkt å sette seg mer inn i dem. Jeg sparer jo selv i andre fond, og disse følger jeg nøye med på, sier hun.

Forvaltning av pensjonsmidlene

De ansatte kan selv styre forvaltningen av pensjonen, noe Natalie Pettersen ikke visste var en mulighet.

– Pengene som spares fra bedriften settes inn på en pensjonskonto gjennom oss, men forvaltningen av pensjonskontoen kan de ansatte styre selv. Innskudd fra arbeidsgiveren investeres i alderstilpasset portefølje. Dette investeringsvalget består av 100 prosent aksjefond fram til fylte 40 år, for deretter gradvis å bli erstattet av rentefond fram til fylte 67 år, forteller Harald Nilsen.

De ansatte kan når som helst bytte investeringsvalg inne i pensjonsportalen.

– Her kan du se hvor mye pensjonen din har økt, hva avkastningen har vært og beregne pensjonen din. Det er lurt å ta en titt på den for å følge med, tipser økonomisjefen i Tromsø Taxi.