Nordnorske ledere vet ikke nok: – De bør bli skikkelig god på pensjon, sier ekspert

En god pensjonsordning kan være er et konkurransefortrinn for nordnorske bedrifter. – Mange ledere vet ikke nok om pensjon, mener pensjonsekspert Oddgeir Nilsen.   

I Nord-Norge finner vi flest små og mellomstore bedrifter, men felles for alle er at de må ha én pensjonsordning for de ansatte. Men ikke alle bedriftsledere er like gode til å informere om hvilken ordning de har.

– Jeg ser en tendens til at de største bedriftene er flinkere til å informere de ansatte om pensjonsordningene. De tillitsvalgte involveres også i større grad, og kjenner bedre til regelverket, sier pensjonsekspert Oddgeir Nilsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Pensjonseksperten er ikke alene om å se trenden til at ansatte og ledere i små bedrifter vet mindre om pensjon. I en ny FAFO-undersøkelse kommer det fram at nær halvparten av lederne er tause om de ansattes pensjon, og at det ofte henger sammen med størrelsen på bedriften. Mange ledere ser altså ut til å ha manglende kunnskap om pensjonsordningene i bedriften, selv om et flertall i undersøkelsen informerer sine ansatte. Typisk, i følge Nilsen:

– Det er nok sånn, selv om både ledere og ansatte vet mer om pensjon enn de gjorde for bare få år siden.

Vanskelige begrep

Pensjonsreglementet har endret seg i løpet av de siste årene, og mange føler det kan være vanskelig å sette seg inn i de ulike ordningene.

– Vi som jobber med dette bruker nok noen vanskelige faguttrykk, men pensjon er egentlig ganske enkelt: Du får pensjon av staten og pensjon fra arbeidsgiver. I tillegg er det smart å spare selv, sier Nilsen, som oppfordrer alle arbeidstakere til å ta grep:

– Start med å spørre ledelsen i bedriften der du jobber om hvilken pensjonsordning du har.

Verktøy på nett

En «pensjonsportal» på nett i regi av leverandøren er det viktigste verktøyet bedriften har for å orientere seg i pensjonsjungelen. Her finnes blant annet:

  • Hvilken pensjonsavtale bedriften har
  • Ansattbrosjyre med informasjon til ansatte
  • Prognoser og konsekvenser ved å gjøre endringer på avtalen

I dag benytter 4 av 10 ledere seg av tjenester fra pensjonsleverandørene for å informere de ansatte om pensjon. SpareBank1 Nord-Norge har egne pensjonsspesialister, som både reiser rundt til bedrifter og holder kontakt gjennom digitale løsninger.

Les også: Natalie (23) fikk seg pensjonsvekker!

Pensjon som konkurransefortrinn

Pensjonseksperten har ett klart budskap til bedriftslederne: snakk med pensjonsleverandøren din.

– Finn ut hvordan du henter ut ansattbrosjyrer, og bruker portalen. Der ligger det informasjon og verktøy som du kan informere de ansatte om.

Han understreker at en god pensjonsordning er et konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked. Det er kamp om kompetanse i landsdelen, og en bedrift som har gode pensjonsordninger kan fort vinne konkurransen.

– Pensjon er fremtidig lønn, og vi hører ofte om nyansatte som i intervjufasen er opptatt av pensjon, sier Nilsen, og avslutter:

– Har bedriften en god pensjonsordning kan det være avgjørende for å rekruttere de rette folkene – og samtidig gjøre det vanskelig for dem å slutte!

Les mer om pensjonssparing her