Slik hjelper du barna inn på boligmarkedet

Engasjerte foreldre som gir råd og stiller de riktige spørsmålene, kan redusere de unges behov for økonomisk starthjelp i form av lån eller kausjon. Det fins flere måter å bidra på for å hjelpe ungdommen inn på boligmarkedet.

Unge som skal inn på boligmarkedet får låne inntil 85 prosent av boligens verdi. De siste 15 prosentene må dekkes med egenkapital, privatlån eller tilleggssikkerhet. Koster boligen to millioner kroner, må 300.000 kroner dekkes i form av frisk kapital eller tilleggssikkerhet.

– Vi råder foreldre til å tenke langsiktig på barnas vegne. Klarer man å avse 500 kroner pr. måned fra ungene er små, har det vokst til 160.000 kroner på en sparekonto, eller 270.000 kroner i et gjennomsnittlig aksjefond, til ungen er 20 år. Er man to foreldre, snakker vi om 250 kroner hver pr. måned, sier forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i Sparebanken Nord-Norge.

Tidligere var det mulig å fullfinansiere det første boligkjøpet ved lån. Kostet boligen to millioner, kunne du låne tilsvarende – forutsatt en ordnet økonomi med god betalingshistorikk. Lånereglene ble strammet inn av regjeringen i 2016.

– De nye reglene kom nok som en overraskelse på mange. Vi ser nå en trend hvor flere unge foreldre etablerer spareordninger for ungene fra de er små. Det kan nok være et resultat av at folk har tatt innover seg at ungene mest sannsynlig vil trenge hjelp for å komme seg inn på boligmarkedet.

Har du en 20-åring i huset og tenkte på helt andre ting enn spareordninger da gutten eller jenta kom til verden på slutten av forrige årtusen, kan du likevel spille en avgjørende rolle for at de unge skal få flytte inn i eget hus eller leilighet.

– Det aller enkleste er å bidra med penger, om du har fri kapital tilgjengelig. Dette kan gjøres som gave, privat lån eller forskudd på arv. En annen mulighet er å stille tilleggssikkerhet i form av kausjon, fortsetter Linda Tofteng Eliassen.

Før foreldre stiller som kausjonist, er det viktig at alle involverte har snakket sammen – og er trygge på hverandre.

– Tre av ti angrer på at de stilte kausjon. For de fleste går det helt smertefritt, men vi ber alltid våre kunder om å tenke seg godt om før de kausjonerer, sier forbrukerøkonomen.

Noen foreldre opplever at det at de har stilt sikkerhet i egen bolig som sikkerhet, påvirker deres egne muligheter til å realisere prosjekter. Spesielt dersom det tar tid før dette innfris.

Skulle du som forelder velge å gå inn som kausjonist, legges lånene opp slik at bankens pant oppheves raskest mulig.

– I realiteten opprettes to lån. Ordinært førstehjemslån med sikkerhet i 85 prosent av verdien på boligen som kjøpes. For de resterende 15 prosentene – 300.000 om boligen koster to millioner kroner – tas det pant i foreldrenes bolig. Den siste delen kalles topplån, og betales ned så hurtig som mulig, slik at foreldrene får frigjort pantet – og de unge kan stå på egne bein. Så lenge topplånet er der, betales kun renter på lånet som er gitt innenfor 85 prosent av kjøpesummen, forklarer Linda Tofteng Eliassen.

Som aktive rådgivere og engasjerte sparringspartnere kan foreldrene både direkte og indirekte bidra til at perioden som kausjonist blir så kort som mulig.

– Diskuter aktivt med ungene om hvilken bolig de skal kjøpe. Det er fort gjort å bli blendet på visninger, og velge bort oppussingsobjektet. Går man for en bolig som trenger et løft, og foreldrene kan bidra med arbeidsinnsats over en periode, vil boligens verdi kunne stige ekstra. Idet en verdivurdering viser en økning fra kjøpstidspunktet på 15 prosent, vil pantet kunne slettes og foreldrenes kausjonsansvar opphøre, forklarer Linda Tofteng Eliassen og legger til.

– Å være en engasjert diskusjonspartner som både gir råd og stiller de vanskelige spørsmålene, kan gjøre barnas vei inn på boligmarkedet enklere – og redusere behovet for økonomisk hjelp. Førstegangskjøpet trenger ikke være av det hippe slaget med fantastisk utsikt og super beliggenhet. Skal du bo der noen år, inntil behovene endrer seg, kan du leve med at alt ikke er perfekt. Det er kanskje ikke like lett å ta innover seg når du er 20 år og går fra visning til visning. Da kan noen gode, realitetsorienterte ord fra foreldre utgjøre forskjellen som gjør at døra til egen bopel åpner seg – bokstavelig talt.

Les om boliglån for unge her

Har du spørsmål eller vil snakke med oss om boliglån for unge?

Her kan du bestille et møte med en av våre flinke rådgivere!