Gratis rådgivning til gründere og bedrifter på Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland og SpareBank 1 Nord-Norge vil bidra til flere vellykkede bedriftsetableringer. Hver onsdag i mai står profesjonelle forretningutviklere klar til å hjelpe deg.   

På onsdagene vil det være forretningsutviklere fra Kunnskapsparken Helgeland til stede i lokalene til SpareBank 1 Nord-Norge i Sandnessjøen, Mo i Rana og Mosjøen. Her kan alle gründere og bedrifter få rådgivning og veiledning av profesjonelle forretningsutviklere – helt gratis.

I pilotprosjektet vil både gründere og etablerte bedrifter med innovative ideer få hjelp. Målet er å bidra til at flere klarer å realisere en god idé.

– Det kan være krevende å gå fra idestadiet til å kunne tilby kundene sine et produkt eller en tjeneste. Både Kunnskapsparken Helgeland og SpareBank 1 Nord-Norge vet hvilke grep man kan ta for å ha større sjanse for å lykkes. Denne kompetansen ønsker vi å tilby gratis til både nye og eksisterende bedrifter i regionen, sier Jan Ove Styve, banksjef i SpareBank 1 Nord-Norge Sandnessjøen og Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland.

Gründere og bedriftsledere får råd og veiledning fra profesjonelle forretningsutviklere, og de kan få hjelp til:

  • Utvikling og kommersialisering av forretningsideer
  • Informasjon om virkemiddelapparatet
  • Anskaffelses- og investeringsprosesser
  • Markedsføring og salg
  • Bistand til utarbeidelse av budsjett

 

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom Samfunnsløftet satt av 250.000 kroner for å finansiere pilotprosjektet.

– Fordi Nord-Norge eier banken, får landsdelen sin andel av bankens utbytte. Gjennom Samfunnsløftet bidrar vi i prosjektet som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn, sier Atle Edvardsen, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge i Mosjøen. Tor Magne Aanonli, banksjef SpareBank 1 Nord-Norge i Mo i Rana utdyper:

– Helgeland og Nord-Norge trenger flere nye tanker. Samfunnsløftet skal blant annet bidra til å senke terskelen for nytenking og bidra til økt innovasjonstakt i eksisterende næringsliv. Derfor ønsker vi å teste denne nye og innovative modellen for rådgivning og veiledning. Vi håper at denne «starthjelpen» til gründere kan styrke næringslivet i nord og være skalerbart til andre miljøer og geografiske områder i Nord-Norge.

Gründere og bedrifter kan ta kontakt med en av disse for å avtale et møte:

Sandnessjøen: Svein Skogsøy, ss@kph.no,

Mosjøen: Torbjørn Jørgensen, toj@kph.no,

Mo i Rana: Lars Høyen, lh@kph.no