Er dette den beste gaven man kan gi konfirmanten?

Det kan høres kjedelig ut, kanskje. Fond til dåpsbarnet eller konfirmanten. Men kan det være den smarteste pengegaven av alle over tid?

Harde pakker, myke pakker – eller rett og slett aksjefond?

For en konfirmant er det noe med det å telle de pengene. Selv om større andel av konfirmasjonsgavene nå går rett inn på konto eller via Vipps, så er konfirmasjon og penger noe som hører sammen.

Så, hva er den beste gaven familien kan finne på for konfirmanten? Sparing i fond er en gave som varer lenge – og som kan komme godt med som en god start på voksenlivet. Få spareprodukter kan måle seg i gjennomsnittlig og forventet årlig avkastning over tid. Ettersom verdier på aksjer, valuta og selskaper går opp og ned – gir dette mest muligheter for den som tenker langsiktig. Over tid bygger verdien av fond seg gjerne opp, spesielt sett over lengre spareperioder.

Tenke i det lange løp

Å gi fondssparing som gave allerede fra dåpen eller navnefesten, hadde antakelig vært smart. Men det er slett ikke for sent å starte ved konfirmasjonen. En høy andel av ungdommene tar høyere utdanning, og sparing igangsatt fra konfirmasjon kan gi langsiktig avkastning når studiene er ferdig. Og det trenger ikke være de store beløpene. De små og jevnlige «dryppene» over tid kan gi stor samlet gevinst.

Det finnes ikke noen fasit på hvor mye et fond vokser eller synker, men det er dokumentert en gjennomsnittlig verdistigning over tid. Flere fond opererer med en forventet avkastning over tid på opp mot 7 prosent årlig, og da kommer rentenivået på de fleste sparekontoer til kort. Årsaken til høyere forventet fortjeneste henger sammen med at kunden tar høyere risiko, og det skal man også ta med i vurderingen.

– Selv små beløp årlig kan raskt vokse i verdi. Et eksempel:

Du gir en dåpsgave på 1000 kroner, og går så årlig inn med 2000 kroner til hver jul og bursdag. Til konfirmasjonen gir du 2000 kroner. På 20-årsdagen har verdien vokst seg til 88.000 kroner, ifølge beregninger publisert av Odin-fondene. Det betyr mer enn en dobling av de beløpene som er satt inn over tid, sier forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen hos
Sparebank 1 Nord-Norge i Tromsø.

Les også: Aksjesparekonto – Hvordan velge mellom hundrevis av aksjefond?

Få familien med deg

Verdiene kan vokse betydelig mer, alt etter hvor lenge man sparer og hvor stor andel som settes inn i fond. Et godt tips kan være at besteforeldre, foreldre og annen familie samsnakkes, og blir enige om at pengegavene går inn i fond årlig.

– Med god planlegging fra barnedåp eller navnefest frem til 20-årsdagen kan pengegavene raskt vokse opp i en fondsverdi på over en halv million kroner. Det kan komme svært godt med, for eksempel for å skaffe seg egenkapital til bolig eller finansiere studier – for eksempel, sier Tofteng Eliassen.

Om ikke fond er så kult – så kan det være smart!

Noe du bør tenke over:

Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen har følgende råd til deg som vurderer aksjefond:

  • Sparer du i rent aksjefond bør du ha et lengre perspektiv
  • Egner seg for målrettet sparing, et godt formål kan være kjøp av bolig ved 25-30 års alder
  • Man bør tenke minst 10 års perspektiv. Selv om man kan oppnå god avkastning raskt, er svingningene på børs mindre sett over en lang tidsperiode

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.