Audhild Dahlstrøm håper på mange innspill til utvikling av Kunnskapsbanken.

– Data er først gull når det blir brukt

Kunnskapsbanken er Konjunkturbarometeret for Nord-Norges nye hjem. Nå jakter vi innspill og tanker som bidrar til å utvikle den videre.

– Vi ønsker å tilgjengeliggjøre kunnskap som videreutvikler Nord-Norge og som kan skape en modig og framtidsrettet agenda. Kunnskapsbanken er nettstedet med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge, sier Audhild Dahlstrøm, som siden 1. august har jobbet med Kunnskapsbanken.

Nyhet: Telleren

På nettsiden kbnn.no vil du finne spesialrapporter og podcaster om dagsaktuelle temaer, i tillegg til konjunkturbarometeret. Og ikke minst en samling av nordnorsk statistikk og data i en betaversjon av verktøyet Telleren. Målet er å bygge et brukervennlig verktøy som kan gi folk og bedrifter i landsdelen et tydelig bilde av nordnorsk data, og en bedre forståelse for Nord-Norge og mulighetene i samfunnet vårt.

– Alle snakker om data. Men data er først gull når den blir tilgjengeliggjort og brukt. La oss tenke på data som om det er veier. Vi bruker data for å ta beslutninger, akkurat som vi navigerer langs veiene for å komme til vår destinasjon. Vi kjører ikke bare for at det er gøy, vi vil et sted. For akkurat som veier er data en infrastruktur som vi stoler på, og det er noe som økonomien vår trenger for å kunne fungere, sier Dahlstrøm.

Ber om innspill

Både Konjunkturbarometeret, Telleren, rapportene, podcastene og selve nettstedet kbnn.no er i utvikling. Redaktøren håper mange vil bidra i utviklingen, siden det ikke er lansert som et ferdig produkt.

– Vi har større tro på å utvikle Kunnskapsbanken sammen med kunnskapsprodusenter og engasjerte krefter i landsdelen. Vi håper på mange innspill, ideer og utviklingsforslag i tiden som kommer,

sier Audhild Dahlstrøm

– Helt unikt

Konsernsjef Petter Høiseth er svært fornøyd med at vi nå utvider universet rundt konjunkturbarometeret. Han kjenner ikke til andre banker i verden som bidrar til kunnskap om samfunn og økonomi på en slik måte.

– Dette her helt unikt, også i en internasjonal setting. Konjunkturbarometer for Nord-Norge har i 20 år bidratt til kunnskap om landsdelen. Kunnskapsbanken er en del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsansvar, og en hjørnestein i Samfunnsløftet.  Utviklingen i Nord-Norge påvirkes av nasjonale og globale forhold som har betydning for etterspørsel, eksport og vårt bytteforhold med omverden. Derfor er Kunnskapsbanken viktig, sier Høiseth.

Besøk Kunnskapsbanken på kbnn.no.

Kontaktperson

Audhild Dahlstrøm
Analytiker Konjunkturbarometeret
Telefon