SpareBank 1 Nord-Norge går sammen med blant andre UiT Norges arktiske universitet og Microsoft om å etablere et nordnorsk senter for innovasjon og digital utvikling. Her står Kjetil Robertsen (til venstre), Geir Andreassen og Dag Johansen foran Rødbanken i Tromsø. der senteret skal etableres.

Felles løft for et digitalt Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge går sammen med blant andre UiT Norges arktiske universitet og Microsoft om å etablere et nordnorsk senter for innovasjon og digital utvikling.

Samarbeidspartnerne har latt seg inspirere av store amerikanske universiteter som MIT i Boston og Cornell i New York, og etablerer et unikt samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlige aktører i Nord-Norge. Prosjektet har fått arbeidstittelen LAB Nord-Norge, og formålet er å utvikle kunnskap og kompetanse om digitalisering.

– Digitalisering er en global megatrend som treffer alle bransjer og sektorer i Nord-Norge. Med landsdelens fragmenterte struktur, både innenfor næringsliv og det offentlige, er det krevende for enkeltaktører både å gripe mulighetene og løse utfordringene. Gjennom LAB Nord-Norge skal vi samle og utvikle nordnorsk kompetanse slik at både offentlige og private aktører kan samarbeide om digital utvikling, sier Geir Andreassen, konserndirektør for teknologi og prosess i SpareBank 1 Nord-Norge.

Nye næringer

Noen områder LAB Nord-Norge kan se nærmere på, er for eksempel skylagring, «Internet of Things», stordata, personvern og datasikkerhet. En av ambisjonene er å hjelpe nordnorske virksomheter å ta steget helt inn i den digitale verden.

– Vi ønsker å videreutvikle den nordnorske kompetansen innenfor digitalisering, og håper dette prosjektet kan bidra til at Nord-Norge kan beholde og tiltrekke seg kompetente folk. Tanken er at LAB Nord-Norge kan skape kunnskap og kompetanse som kan hjelpe det nordnorske næringslivet med å både forholde seg til og kapitalisere på de nye trendene innenfor digitalisering. Det er lov å håpe at det på veien kan skapes noen nye næringer og arbeidsplasser i nord, sier Andreassen.

Viktig for landsdelen

Over de neste fem årene bidrar SpareBank 1 Nord-Norge med 100 millioner kroner til innovasjonslaben gjennom Samfunnsløftet – ordningen der SpareBank 1 Nord-Norges overskudd gis tilbake til samfunnet som skapte banken.

– Dette prosjektet er viktig for Nord-Norge. Først og fremst fordi det vil kunne styrke konkurransekraften til det nordnorske næringslivet i en stadig mer digitalisert og globalisert verden. Men også fordi prosjektet bidrar til å finne og utvikle nordnorske talenter innenfor digital utvikling og innovasjon. Dessuten er Nord-Norge kanskje det stedet i verden med flest muligheter per innbygger. Disse mulighetene griper vi best når vi jobber i lag. Derfor er Samfunnsløftet mer enn penger, det er en strategi for å koble gode krefter sammen, sier Andreassen.

Samarbeid

SpareBank 1 Nord-Norge står derfor ikke alene bak satsingen. Med seg som partnere har de så langt fått flere store aktører med erfaring og kompetanse på teknologi og innovasjon.

  • UiT Norges arktiske universitet går inn som partner i et ideelt samarbeid om kompetansebygging. Universitetet vil bidra med kompetanse innenfor både informatikk, analyse, matematikk, statistikk og jus. Helt konkret vurderer UiT å samlokalisere flere av sine ansatte med resten av LAB-en i Rødbanken.
  • Microsoft Development Center Norway er også med på laget, og ser store muligheter og synergier i å jobbe tettere sammen med akademia og næringsliv i landsdelen.
  • Den tredje samarbeidspartneren er Simula Research Laboratory, som er Kunnskapsdepartementets satsing på grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innenfor programvare- og kommunikasjonsteknologi.

– Internasjonal informatikkforskning organiseres stadig oftere i form av større EU-prosjekt, nasjonale sentre og omfattende satsinger der forskning, avansert industriutvikling og sterk brukermedvirkning inngår. Vår målsetning er å drive fri, åpen og tverrfaglig internasjonal grunnforskning med sterk industri- og brukermedvirkning, der vi kan ha direkte innvirkning på regional utvikling av industri og offentlig forvaltning, sier Dag Johansen, professor ved Institutt for informatikk på UiT Norges arktiske universitet.

For universitetet er SpareBank 1 Nord-Norge en av flere regionale samarbeidspartnere. Det jobbes nå med å samle flere ledende aktører i de tre nordligste fylkene til et slikt åpent samarbeid.

– En viktig motivasjon for oss er å bidra til å kunne tilby internasjonalt interessante arbeidsoppgaver for ambisiøs ungdom, men som primært utføres her i landsdelen, sier UiT-professoren.

Utvikle Nord-Norge

For å koordinere satsingen har banken ansatt Kjetil Robertsen som daglig leder i innovasjonssenteret. Robertsen kommer fra stillingen som leder for Telenor Sveriges avdeling for IoT & New Business.

– Etter å ha jobbet med innovasjon og utvikling både internasjonalt og nasjonalt, gleder jeg meg utrolig mye til endelig å få jobbe med å utvikle Nord-Norge. Dette er et unikt og spennende samarbeid mellom næringsliv og offentlige aktører. Jeg ser virkelig fram til å skape masse aktivitet i nord, sier Robertsen.