Foto: Robin Jensen, Deadline Media

Lureløp i Lofoten

I dagens byggeløp for Reinebringen inviterte Samfunnsløftet hele Lofoten til å løpe, gå, hoppe eller hinke rundt Sørvågenvatnet i Moskenes. For hver meter som aktive lofotværinger la bak seg, går én krone fra Samfunnsløftet til arbeidet på Reinebringen. Trodde de!

I Lofoten går du på alt annet enn gjengrodde stier. Derfor stengte skolen og barnehagen i Moskenes i dag, for å delta på Samfunnsløftets Byggeløp for Reinebringen. Kommunens populære fjell er nå stengt for ferdsel, mens sherpaer fra Nepal bygger nye trinn på trappa for at fastboende og turister fortsatt kan nå toppen uten å slite ned stien.

– Sherpastien er et godt prosjekt for Samfunnsløftet. Den legger til rette for aktivitet og skaper folkehelse, og at det kan skje trygt og bærekraftig i den sårbare nordnorske naturen, sier Geir Bringsli, som er banksjef i Lofoten. 

Lureløpets første etappe

Utfordringene for friluftslivet i Lofoten er ikke løst verken etter dagens byggeløp eller når sherpastien til Reinebringen står ferdig. Mange år med stor vekst i turismen, kombinert med lokalt friluftsliv, har slitt på stier og ferdselsårer i hele øyriket. En slik sti er Djevelporten utenfor Svolvær. Når Bringsli startet dagens byggeløp, overrasket han deltakerne med å doble premien, og sendte like mye penger for hver meter til dette fjellet.

Foto: Robin Jensen, Deadline Media
GIKK FOR STI: Lærerene på Sørvågen skole kledde seg ut for å delta på Byggeløpet for Reinebringen. Begge foto: Robin Jensen, Deadline Media
Lureløpets andre etappe

– Like etter at vi lanserte Samfunnsløftet fikk vi inn søknader om støtte for å utvikle disse to stiene. Da så vi potensialet til å bidra med noe mer og større for Lofoten, forteller Bringsli.

Den største overraskelsen Bringsli hadde med seg på dagens byggeløp, var derfor støtten på til sammen 3,2 millioner kroner til organisasjonen Lofoten Nature Trail Associations prosjekt for stiutvikling i Lofoten.

To tredeler av potten er øremerket pilotprosjektene på Reinebringen og Djevelporten, og kommer i tillegg til det som løpes inn i dag. Den siste tredelen går til forprosjektet som nå starter. Her skal organisasjonen kartlegge utfordringer og muligheter i ulike stiområder, blant annet gjennom møter med lokalsamfunnene. Resultatet vil være et planverk for tilrettelagte stier, holdningsarbeid og bærekraftig reiseliv. Ikke minst skal forprosjektet resultere i en prioriteringsliste over stiområder som skal utvikles etter de to definerte pilotprosjektene.

– Så når vi lurte Lofoten i dag, skjedde det med de beste og mest bærekraftige hensikter, flirer banksjef Geir Bringsli.