Bli med på barnas festpill

Festpillene er disco. Festspillene er politiske samtaler. Festspillene er stemmer og instrumenter. Festpillene er for barn!

Når Festspillene i Nord-Norge åpner lørdag, er det ikke minst ei uke med opplevelser for barn og unge. Gjennom Samfunnsløftet gjør SpareBank 1 Nord-Norge festspillene tilgjengelig for det yngste, nordnorske publikumet, på to måter.

Barn og unge har sin egen arena i SNN-parken. Her vil det hele uka syde av fortellinger, rakettoppskytinger, sirkusartister og minikino – kort sagt: liv! I tillegg får alle under 12 gratis adgang til alle forestillinger på Festpillenes program.

– Vi vil gi barn og unge opplevelser fra Festspillene i Nord-Norge, fra danseforestillinger, konserter, samtaler og utstillinger. Enten vi er barn eller voksne utfordrer kunsten og kulturen oss. Den lar oss tenke nye tanker, møte andre mennesker og erfare andres liv , sier banksjef Mona Slåtto Olsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

I årets program for barn og ungdom setter Slåtto Olsen en spesiell stjerne i margen ved teaterforestillingen Sofie & Kathrine. Festspillene og Hålogaland Teater har skapt teater av Grethe Haagenruds barnebøker om finnmarksjentene Sofie og Kathrines erfaringer fra rasjonering, tvangsevakuering og en vanskelig fred.

 – Det er viktig å kjenne vår egen historie, men vi skal også huske at krig ikke hører til et annet sted i en annen tid. Vi som bor i Harstad, møter mange med krigserfaringer fra andre deler av verden, sier Slåtto Olsen.

Foto: Festspillene i Nord-Norge © Roger Hennum.