Foto: Mats Gangvik

16,8 millioner kroner til talentsatsinger i Nord-Norge

Etter tre års samarbeid om talentutvikling i Nord-Norge, øker Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge satsingen.

Sammen arbeider de for at de aller beste kunst- og kulturtalentene får tilgang til gode talentprogram der de bor, som igjen bidrar til at de nordnorske lokalmiljøene fortsetter å være attraktive og inspirerende for nasjonale og internasjonale kunstnere.

Fra 2016 til nå har Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge i felleskap støttet talentutvikling i Nord-Norge med 7,6 millioner kroner. Denne potten vil de neste tre årene øke til 16,8 millioner.

– Viktig for Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norges bidrag til samarbeidet skjer gjennom bankens samfunnsutbytte, bedre kjent som Samfunnsløftet. Dette er midler som går til prosjekter og tiltak som løfter landsdelen videre.

– SpareBank 1 Nord-Norge er en bank som alle i nord eier i lag. Mange velger også å være kunde i den banken de er medeier i. Slik skapes et overskudd som går tilbake til samfunnet som skapte banken. Ordninga kaller vi Samfunnsløftet, og den er Talent Norge nå en del av. Det er viktig for Nord-Norge at våre talenter får muligheten til å lykkes i og fra landsdelen, sier Petter Høiseth, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Mer samarbeid

Det å ytterligere forsterke det gode samarbeidet innenfor kultursektoren i Nord-Norge står helt sentralt for de ulike talentsatsingen videre. I tillegg til å støtte talentprogrammer i nord, vil Talent Norge arrangere nettverksmøter og skape synergier mellom satsinger som igjen stimulerer til et toppmiljø for kunst og kultur i Nord-Norge.

– Talent Norges formål er å være en spydspiss for talentutvikling innen kunst og kultur, og skal skape arenaer, muligheter og utsikter nasjonalt og internasjonalt for utvikling av talenter, i et systematisk og langsiktig perspektiv. Det er gledelig og viktig at SpareBank 1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet nå fortsetter og øker satsingen på prosjekter som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Jobber i lag

De neste årene vil Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge samle ledende institusjoner og organisasjoner med å formål om å utvikle talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet. Disse skal skape varige relasjoner og nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

I tillegg til konkrete satsinger får alle talentene tilgang på Talent Norges nettverk av coacher og mentorer samt skreddersydde fagsamlinger og dialogmøter. Formålet er å styrke nettverket mellom satsningene i Nord samt å dele kunnskap på tvers av sjangre, regioner og andre bransjer enn kultur.

– Nord-Norge er kanskje det stedet i verden med flest muligheter per innbygger. Disse mulighetene griper vi best når vi jobber i lag. Derfor er Samfunnsløftet mer enn penger, det er en strategi for samarbeid i landsdelen. Vi tror denne satsingen på nordnorske talenter vil bidra til enda mer og enda bedre samarbeid, sier Petter Høiseth.

Dette er Talent Norge

Talent Norge gir fremragende kunstneriske talenter muligheter til å realisere sitt fulle potensial. De samler krefter i kulturlivet og blant private bidragsytere om talentsatsinger som dyrker frem de beste talentene og tar vare på deres egenart.

Talent Norge styrker rammene for talentutvikling innen kunst og kultur. De samler ledende institusjoner og organisasjoner om talentutvikling, støtter talentsatsinger av høy kunstnerisk kvalitet og skaper varige relasjoner og nettverk for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling.

Les mer her: https://www.talentnorge.no/

Dette er Samfunnsløftet

SpareBank 1 Nord-Norge er en bank som alle i nord eier i lag. Mange velger også å være kunde i den banken de er medeier i. Slik skapes et overskudd som skal pløyes tilbake til samfunnet som skapte banken. Denne ordninga kalles for Samfunnsløftet.

I 2018 spurte SpareBank 1 Nord-Norge alle i Nord-Norge: Hva er viktig for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge? Over 10.000 svarte, og alle innspillene er nå samlet i Samfunnsløftet. Områdene som pekte seg ut var utvikling av arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn.

Les mer her: https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/samfunnsansvar.html

Foto: Mats Gangvik