Slik skal vi heve kompetansen i Nord-Norge og gjøre næringslivet rustet for fremtiden

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge går tungt inn for å effektivisere Nord-Norge ved hjelp av smart teknologi. En av ambisjonene er å hjelpe nordnorske virksomheter å ta steget helt inn i den digitale verden.

Det er egentlig ikke naturlig at en bank skal være med i utvikling og implementering av forretningsløsninger og smart teknologi hos næringslivet. SpareBank 1 Nord-Norge sin visjon er «For Nord-Norge», og når man tar dette perspektivet i betraktning er det helt naturlig at vi også skal bidra til å utvikle forretningsområder utenfor vår egen bransje. Det hele startet for sju år siden, da SpareBank 1 Nord-Norge utvidet sine forretningsområder inn i regnskapsbransjen – og utviklingen har fortsatt siden den gang.

Spådommene for fremtidens samfunn kan ofte virke dystre: Økt arbeidsledighet, pensjon som ikke strekker til og et næringsliv som ikke evner å omstille seg til den nye hverdagen. Samtidig opplever vi større behov for arbeidskraft, voksende etterspørsel etter norske varer og tjenester, økt kjøpekraft blant forbrukerne, reduserte priser og et «smartere» liv.

Stort behov for kompetanse

Mange tjenester har blitt smartere, og det skaper behov for ny kompetanse. I SpareBank 1 Nord-Norge mener vi at denne typen kompetanse bør eksistere i Nord-Norge, og ikke bare i de store byene sør i landet. Mange nyutdannede flytter dessverre sørover etter endt studie nordpå, fordi landsdelen ikke tilbyr attraktive og relevante arbeidsplasser. Dermed mister vi mye verdifull og fremtidsrettet kompetanse. For å svare på denne problematikken bygger SpareBank 1 Nord-Norge nå et kompetansehus for samhandling mellom mennesker og teknologi på flere nivåer. Dette gjøres samtidig tilgjengelig for bedriftene i Nord-Norge.

Kompetanse rundt avgifter, regnskap, HR, lønn og rapportering er allerede tilgjengelig i Regnskapshuset. Det er den teknologiske biten vi fokuserer på med den nye utvidelsen. I den nyeste Universum-undersøkelsen som rangerer landets mest attraktive arbeidsgivere ble SpareBank 1 Nord-Norge kåret til «en av klatrerne» blant IT-studentene. Vi er allerede en foretrukket arbeidsgiver blant mange, og blir altså stadig mer attraktiv. Nå er det viktig å skape en arena for læring og digitalisering.

Forventningbarometeret for Nord-Norge beskriver en situasjon der bedriftene kun legger halvparten av sine investeringer igjen i landsdelen. Videre synes de det er utfordrende å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Men det knyttes allikevel optimisme til egen landsdel. Nord-Norge fortjener å ha kompetanse rundt smarte forretningsløsninger i landsdelen, og det er det vi nå skal gjøre tilgjengelig. Kunnskap innenfor teknologi og økonomi er viktig, og enda mer viktig er det å se hvordan mennesker og teknologi kan samhandle på best mulig måte.

Ansetter tre traineer

Vi har ansatt tre traineer som vil følge et tett løp gjennom de neste månedene. Etter at de har fullført trainee programmet vil implementering av smart teknologi hos kundene våre stå på agendaen. Det dreier seg om teknologi innenfor HRM, økonomi, rapportering, logistikk, prosjekt og integrasjon mellom disse områdene. Dette prosjektet er særdeles viktig for Nord-Norge. Først og fremst fordi det vil kunne styrke konkurransekraften til det nordnorske næringslivet i en stadig mer digitalisert og globalisert verden. Men også for å skape et miljø og en kompetanse rundt digitalisering av kritiske forretningsprosesser her i nord.  Du vil nå få kompetanse på forretningsutvikling og digitalisering av forretningsprosesser innenfor logistikk, prosjekt og regnskap fra SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge.

Håkon Ødven har ti års erfaring fra effektivisering og automatisering av virksomheter ved hjelp av smart teknologi fra blant annet Visma. Nå slår han et solid slag for Nord-Norge, sammen med Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge.