Ronni Møller Pettersen

Kraftig børsuro verden over

Her er noen smarte tips til hva du bør gjøre når sparepengene dine faller i verdi

President Donald Trumps tvitring, resesjonssignaler og sterk frykt for en mer intens handelskrig har bidratt til kraftig fall på verdens aksjebørser, og ditto verdifall på aksjefond og pensjonssparing. Oslo Børs er nå ned vel 13 % siden toppen i September i fjor (kursdato 14. august 2019), mens de amerikanske børsene har opplevd tunge børsdager den siste tiden. Usikkerheten i markedene er høy – og det er vanskelig å forutse utviklingen i tiden som kommer. Hvordan skal man forholde seg til denne usikkerheten? Her er noen tommelfingerregler:

Først litt om adferdspsykologi

Plassering i aksjer, aksjefond (og pensjonssparing gjennom arbeidsgiver) gjør at man tar del i verdiskapningen i næringslivet. Over tid har aksjer vist seg å gi høyere avkastning enn både bankinnskudd og investering i eiendom. På kort tid kan imidlertid aksjemarkedet svinge mye – slik vi opplever nå. I et slikt landskap er det vanskelig å vite hvordan man skal navigere. Erfaringsvis har vi sett at folk kan la seg styre av frykt og følelser i perioder med store kurssvingninger, ved å selge aksjefond når kursene faller, og kjøpe mer aksjefond når børsene stiger. Skal man oppnå den langsiktige avkastningen fra sparing i aksjefond er en slik plan ikke å anbefale.

Husk; Har du is i magen og holder deg i ro eller kjøper mer når andre trekker seg ut, er sannsynligheten god for at du oppnår høy avkastning over tid.

Når skal jeg kjøpe og selge aksjefond – og når skal jeg endre på pensjonssparing gjennom arbeidsgiver:

Kjøpe aksjefond – eller øke sparing i aksjer

 • Når du har sparepenger som kan avsettes langsiktig (minimum 5 år), og tåler svingningene i aksjemarkedene.
 • Spar jevnlig i en spareavtale, i stedet for å forsøke å time topper og bunner.
 • Kjøp gjerne flere aksjefond for å spre risiko og avkastningsmuligheter.
 • Når aksjemarkedene faller kraftig, og punkt en over er oppfylt. Skulle markedet fortsette å falle vil aksjene bli billigere og billigere. De beste tidspunktene for å handle aksjefond, eller øke spareavtale, er gjerne når de samfunnsøkonomiske problemene er som verst – og når de siste optimistene er blitt pessimister. Da er aksjefond på «salg».

Selg aksjefond

 • Dersom det er hendelser i din privatøkonomi eller familiesituasjon som gjør at du trenger pengene nå.
 • Når du har oppnådd målet med sparingen. Enten det er boligkjøp eller pensjon (gradvis – les mere under punktene om pensjon).
 • Dersom du sliter med nattesøvnen når kursene faller, kan det være smart å revurdere din egen spareprofil, og gjøre endringer. Som for eksempel fordeling mellom bankinnskudd/rentefond og aksjefond, eller spareprofilen på din pensjonssparing.

Les mer om sparing i aksjefond

Pensjonssparing gjennom arbeidsgiver

 • Første bud er å sjekke din spareprofil på pensjonssparingen gjennom din arbeidsgiver (fordeling mellom aksjer og bankinnskudd/rentefond). Selv om det er svært enkelt å gjøre denne sjekken – erfarer vi at mange rett og slett ikke gjør det, eller tror det er vanskelig. Sjekk. Det tar kun noen få minutter. Sjekk din pensjon her
 • For pensjonssparere med lang horisont er svingninger som vi har sett den siste tiden veldig lite dramatisk. Vi anbefaler ikke småsparere å spekulere i timing av topper og bunner med pensjonen sin. Selv om historien ikke er noen garantist for fremtidig avkastning, har det vist seg å være smart å ha en høy aksjeandel på pensjonssparingen (les: lang tidshorisont).
 • Når pensjonsalderen nærmer seg er det smart å redusere risikoen. Det gjør du ved å trappe ned aksjeandelen gradvis, noe SpareBank 1 Nord-Norges standardiserte spareprofiler gjør for deg automatisk.
 • Å samle pensjonen fra tidligere og nåværende arbeidsgivere på ett sted er lurt. Da får du bedre oversikt, kontroll og lavere gebyr, samt gode investeringsvalg tilpasset din alder. Flytt dine pensjonskapitalbevis til SpareBank 1 Nord-Norge her.

Synes du det høres vanskelig ut? Ta kontakt med en av våre finansielle rådgivere på telefon 915 02244, eller book møte med rådgiver her.

Anbefalingene ovenfor gjelder på generelt grunnlag og er ikke å regne som personlig investeringsråd. Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

14. august 2019

Ronni Møller Pettersen

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge