Norges mest bærekraftige bank

Igjen har forbrukere kåret SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Nord-Norge, til den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index 2019, Norges største merkevarestudie om bærekraft.

– Det at forbrukerne oppfatter oss som den mest bærekraftige aktøren i bank og finans er både en stor ære og en stor inspirasjon. Vi bygger på en 200 år lang sparebanktradisjon, der et av formålene var å gi tilbake til samfunnet. Den er vi stolt av. Samtidig står vi i dag overfor store utfordringer innen samfunn, klima og miljø, som vi som banker må være med å løse. Denne prisen er en inspirasjon til å brette opp ermene og jobbe enda hardere, sier Karoline Bakka Hjertø, bærekraftsansvarlig i SpareBank 1 Østlandet. Hun mottok utmerkelsen på vegne av SpareBank 1-alliansen.L

Vi er i selskap med andre sterke merkevarer som Tine, Stormberg, Statkraft, NSB, Tesla, Telenor og Gjensidige. Selskapene som i størst grad har styrket omdømmet sitt som bærekraftige varemerker siden 2018 er Clarion Hotels, Tine og Cubus. Selskapene som har svekket omdømmet sitt mest, er Tesla og reiseselskapet Solia. Sist på listen kommer butikkkjeden Accessorize.

Om kåringen

Sustainable Brand Index™ er Skandinavias største varemerkeundersøkelse om bærekraft. Undersøkelsen har blitt gjennomført siden 2011, og den dekker de største varemerkene i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Merkene blir valgt på grunnlag av markedsandeler, omsetning, antall ansatte og generell varemerkebevissthet.

Totalt består undersøkelsen av over 750 merkevarer, og i 2019 har i alt rundt 50 000 respondenter blitt intervjuet i Norden og Nederland: 7700 i Norge, 18600 i Sverige, 7400 i Danmark, 10300 i Finland og 6000 i Nederland. Målgruppen for studiene er personer mellom 16 og 70 år i de ulike landene. Utvalget er representativt for befolkningssammensetningen i landene. Intervjuene ble gjennomført i januar–mars 2019. Her kan du se hele listen over årets vinnere.