Vil tredoble antall ansatte på fem år

Andøya Space Center har skyhøye ambisjoner, og håper satellitter og droner skal løfte konsernet til nærmere 300 ansatte. 

For at planene skal kunne lykkes må Andøya Space Center ha på plass en finansiering på 1,3 milliarder kroner – og en ny romlov. Dagens romlov åpner nemlig kun for oppskyting av forskningsraketter. 

Konsernsjef ved Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen, er likevel optimistisk for etableringen av Andøya Space Port:

– Det er stor etterspørsel etter kapasitet til å skyte opp satellitter i polar bane, og Andøya er midt i blinken. Vi har kompetansen, beliggenheten og infrastrukturen på plass, forklarer Enoksen i podkasten Nord-Norge i verden.

Hør den i Podcast-appen eller på Spotify.

Om Andøya Space Center lykkes med sine planer, håper de å ha nærmere 300 ansatte i konsernet i løpet av fem til seks år.

– Dette vil ha store regionale ringvirkninger både for reiseliv og andre næringer i Nord-Norge, og vi håper Andøya vil bli en sentral hub i Europa innenfor romteknologi, sier konsernsjefen.

Konsernet Andøya Space Center består av datterselskapene Andøya Spaceport, Andøya Test Center, Narom og Norsk Dronesenter. 

– Enorm vekst

I podkasten trekker Enoksen frem både frem satellitter og droner som vekstområder for konsernet.

– Bruken av satellitter er i enorm vekst for tiden. Dette skyldes dels økt behov for overvåkning av natur og miljø, men også kommunikasjon hvor flere aktører vil tilby bredbåndsdekning via satellitter, forteller Enoksen.

Tusenvis av satellitter

Aktørene han peker på er blant andre SpaceX, Amazon, Telesat og LeoSat. 

SpaceX, med Tesla-sjef Elon Musk i spissen, fikk stor oppmerksomhet da de i slutten av mai sendte opp 60 satellitter. SpaceX skal alene sende opp 12.000 satellitter i lav jordbane (200-500 kilometers høyde) de neste årene. 

– Den økte bruken av satellitter skyldes at de er blitt så mye billigere, og det må et stort antall satellitter til for å etablere det nødvendige nettverket som gir dekning over hele jorden, forklarer Enoksen.

Visualisering av utskytingsplattform i sjøen utenfor Børvågen. Illustrasjon: Norconsult

Visualisering av utskytingsplattform i sjøen utenfor Børvågen. Illustrasjon: Norconsult

Test av droner

For uten satellitter ser Enoksen også en lys fremtid for droner.

– Vi er allerede store på operasjoner med droner – altså ubemannede fly. I tillegg ser vi nå på muligheten for å bygge opp testfasiliteter for droner. Dette er et område i sterk vekst, sier Enoksen i podkasten.

En av de viktigste kundene til Andøya Space Center er Det norske forsvaret, og Enoksen mener Andøya har Europas mest moderne testfelt for militære våpensystemer.

– En viktig del av vår virksomhet er å teste våpensystemer for både det norske forsvaret og våre allierte. Det er jo ikke sånn at man skyter med kanon lengre mot et mål som ligger i havet. Nå er det avanserte missilsystemer, og disse må verifiseres og testes, forklarer Enoksen.

Rask avgjørelse

Nøkkelen til Andøyas romfremtid ligger hos Nærings- og fiskeridepartementet. De har bedt Norsk Romsenter i Oslo utrede konsekvensene av en norsk oppskytningsbase for satellitter, og hva som kan gjøres for å gi en midlertidig tillatelse. 

Det forventes at Norsk Romsenter vil levere en midlertidig rapport innen 15. september i år, og endelig rapport før årsskiftet. 

Andøya Space Center har også bedt om å få tilført 1,3 milliarder kroner i økt egenkapital. Nærings- og fiskeridepartementet eier 90 prosent av aksjene i Andøya Space Center, mens Kongsberg Defence And Aerospace AS eier de resterende 10 prosentene.