Foto: Shutterstock/privat

Ny rapport: Behov for minst 20 godstog per dag fra Kirkenes

Forskere mener Kirkenes er et naturlig knutepunkt i nord, om det bygges togforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi. 

Det slås fast i en ny rapport Akvaplan-niva har utarbeidet for Kunnskapsbanken. 

Rapporten ser på konsekvensene ved økt godstrafikk mellom Asia og Europa gjennom Den nordlige sjørute i havet nord for Russland.

– Trolig et for lavt tall

Forskerne trekker opp scenarier som vil gi behov for 20 godstog per dag fra Kirkenes – eller ett tog nesten hver time i en 7,5 måneder lang sesong.

Men behovet vil trolig kunne bli betydelig høyere, mener forsker ved Akvaplan-niva, Rune Rautio:

– Våre estimater er beskjedne, og mye mer konservative enn det kinesiske forskningsmiljø opererer med. Vi snakker om tre-fire prosent av kontainertrafikken om 15-16 år. De snakker om 15 prosent av kontainertrafikken – og det er fra Kina alene, sier Rautio i podkasten Nord-Norge i verden.

Les rapporten: Den nordlige sjøruten – Fremtidsutsikter

– Kirkenes et naturlig knutepunkt

Forskeren mener de står på veldig trygg grunn, og at Kirkenes er en naturlig omlastingshavn for kontainerskip.

– Skipene som vil gå gjennom Den nordlige sjøruten må være isforsterket, og dette fører til tyngre og mindre skip med større motorkraft. Rederne vil derfor i størst mulig grad kun benytte disse skipene til å transportere godset gjennom Den nordlige sjøruten, og heller benytte transitthavner både nær inngangen og utgangen av ruten, forklarer Rautio i podkasten.

Hør podkasten på kbnn.no.

– Arktis strategisk viktig

Ifølge prognosene vil Den nordlige sjøruten kunne være helt fri for is i sommerhalvårene fra 2030. 

Russland-ekspert Hans-Wilhelm Steinfeld mener dette gjør Arktis til et viktig område – også for stormaktene.

– 80 prosent av Russlands ubrukte naturressurser ligger nord for Polarsirkelen, og nå har jo Kina kommet inn i Arktisk Råd som observatør. Det er klart at konkurransen om Arktis – og innflytelsen der – gjør dette området strategisk viktig, sier Steinfeld.

Han trekker frem at det ikke er sikkert Den nordlige sjøruten vil gå i russisk farvann.

– Hvis du snakker med tidligere direktør på Norsk Polarinstitutt, bergenseren Olav Orheim, så kan han fortelle at vindretningen og jordrotasjonen gjør at drivisen pakker seg i russisk farvann. Russerne hadde jo håpet at seilingsleden ville gå i russisk territorialfarvann, noe som ville gitt dem store inntekter i transitt for internasjonal skipsfart. Men det ser ut for at det er helt i nord i internasjonalt farvann at seilingsleden kan komme. Så i forventningenes verden har russerne gjort opp litt regning uten vert, slår Steinfeld fast.

Hør intervjuet med Hans-Wilhelm Steinfeld og Rune Rautio i podkasten «Nord-Norge i verden» på kbnn.no.

Kontaktperson

Audhild Dahlstrøm
Analytiker Konjunkturbarometeret
Telefon