Benedicte sparer til pensjon

Benedicte (30) startet pensjonssparing: – Viktig å sikre seg for alderdommen

Sparebank 1 Nord-Norge opplever at interessen for økonomi og sparing øker blant kvinner. For Benedicte Rugås (30) er det en selvfølge å ha kontroll på privatøkonomien.

– Jeg kjenner en trygghet i å ha kontroll på, og oversikt over økonomien, sier Rugås.

30-åringen bor i Tromsø med mann og to barn, og har nylig startet privat pensjonssparing:

– Det var ei venninne av meg som tipset om det, fordi hun hadde gjort det samme. Da jeg nylig byttet bank, tenkte jeg at det var en gyllen mulighet til å lære mer om pensjonssparing. Det er et tema jeg ikke kunne mye om fra før, men nå har jeg kommet i gang, forteller hun.

– For meg var det viktig å starte pensjonssparinga fordi jeg ville sikre meg for alderdommen, og passe på at jeg kan fortsette å «leve», selv om jeg blir pensjonist.

I Rugås’ venninnegjeng er det vanlig å diskutere økonomi.

– Økonomi er en stor del av hverdagen, og det berører både stort og smått i livet. Min erfaring er faktisk at kvinnene i mine omgivelser har mer kontroll på privatøkonomien, enn mennene.

Interesse for økonomi

Forbrukerøkonom i SNN, Linda Tofteng Eliassen, synes det er kult, og ikke minst viktig, at kvinner har blitt mer interessert i privatøkonomi.

KJEDELIG? Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i SNN opplever at mange tror privatøkonomi er både kjedelig og vanskelig. Det mener hun derimot er feil.


– I 2018 var det dobbelt så mange kvinner som kom i gang med pensjonssparing, som året før, forteller hun.
– Og i fjor var faktisk første gang det var flere kvinner enn menn som startet pensjonssparing, legger hun til.
Det handler jo litt om at det er mange menn som allerede har kommet i gang, og at det er et etterslep når det gjelder kvinner. Men det handler også om at flere kvinner setter seg inn i pensjon, og tar affære!

Generasjonsendring

Sammenlikner man kvinner i dag, med kvinner noen generasjoner tilbake, ser man noen tydelige grunner til at flere interesserer seg for økonomi i dag: flere kvinner er i jobb, og tjener sine egne penger.

– Dessuten er det mer vanlig med samlivsbrudd, og mer vanlig å være singel nå, enn i tidligere generasjoner. Da må man håndtere økonomien sin selv, sier Eliassen.

Kjedelig og vanskelig?

Eliassen tror det er gjengs oppfatning at økonomi er både vanskelig og kjedelig, og at det har skremt mange – både menn og kvinner – fra å sette seg inn i privatøkonomien sin på skikkelig vis.

– Men så opplever folk når de får hjelp, at det faktisk er artigere enn de hadde trodd å bli flink på privatøkonomi.

Forbrukerøkonomen minner om at det er mange små grep man kan gjøre i hverdagen for å ta kontroll over privatøkonomien. På flere av disse feltene mener hun kvinner utpeker seg positivt:

– Kvinner er for eksempel overrepresentert i gjenbruksfora, og er flinke til å kjøpe og selge brukt. Mange har skjønt i hvor stor grad dette påvirker økonomien – og ikke minst miljøet. 

– Ta kontroll

– I snitt kaster vi nordmenn en fjerdedel av all maten vi kjøper hjem. Mange har ikke oversikt over hvor mye de bruker på mat i måneden. Det bør man finne ut, for når man vet, kan man også begynne å ta smartere valg, sier hun.

– Dessuten er det alt for få av oss som setter oss mål for hva vi vil med pengene våre. Når vi har satt et mål, ser vi at vi må velge bort andre ting. Det gjør spareprosessen tydeligere. Alt dette er små drypp, som sammen gjør at man etter hvert blir mer obs på, og interessert i egen økonomi, mener Linda Tofteng Eliassen.

Kunnskapsutveksling

I mars i år etablerte Dagens Næringsliv Facebook-gruppen «DN Kvinner – for deg som er interessert i økonomi og likestilling», og allerede har den nådd over 16.350 medlemmer

Formålet var å skape et sted der kvinner kunne stille spørsmål og utveksle råd om økonomi, debattere med en trygg og konstruktiv tone, løfte fram nye stemmer, samt dele og diskutere økonomijournalistikk.

For å begrunne hvorfor man mente det var viktig å starte gruppa, la kommentator Anita Hoemsnes blant annet fram følgende punkter i en kommentari DN (for abonnenter):

* En rapport fra det amerikanske finansselskapet Merrill Lynch og tenketanken Age Wave viser at 61 prosent av kvinner heller vil snakke om sin egen død, enn om penger.

* Den samme rapporten viser at kvinner har lavere økonomisk selvtillit enn menn når det kommer til å håndtere investeringer, betale gjeld og velge forsikringer. Kvinner har derimot mer selvtillit når det kommer til å betale regninger, og sette opp budsjett.

* I World Economic Forums rapport, Global Gender Gap 2018, som måler likestilling i 149 land, havner Norge utenfor topp ti-lista når det kommer til «økonomisk likestilling og deltakelse». Det på tross av at vi er på andreplass når det gjelder likestilling samlet sett.

* Mange kvinner sparer, men ofte med mindre risiko enn menn. Én av tre kvinner sparer i aksjefond, mot nesten én av to menn.

Events for kvinner

Og DNs gruppe er ikke alene. Som kvinne med interesse for økonomi kan man også melde seg inn i grupper som «Moneypenny Norge – Kvinner om aksjer og personlig økonomi» eller «AksjeJentene», for å øke kunnskapen sin, og bli tryggere når det gjelder økonomi.

– Grupper som dette, med seriøse og ordentlige diskusjoner, der man kanskje møter uenighet, men ikke troll, er helt supert, mener Eliassen.

Selv har SNN valgt å arrangere events kun for kvinner, blant annet med pensjonssparing som tema.

– På samme måte som i disse Facebook-gruppene, tror jeg en del kvinner synes det er lettere å delta i samtalen i lukkede fora, med tryggere rammer, mener Eliassen.

– Da er det gjerne lettere å si hva man kan, og ikke kan.