Ronni Møller Pettersen

Neste generasjon Bank er her nå – du vil trolig like de nye mulighetene!

Den 14. september vil bankkunder over hele landet oppleve ny funksjonalitet i sin mobil- og nettbank. Endringen består i at du kan samle betalingskonti fra ulike banker på samme flate, enten du foretrekker mobil- eller nettbank.

Du kan samtidig utføre betalinger fra de samme kontoene på samme flate. Altså kan du være innlogget hos SpareBank 1 Nord-Norge, og betale fra en konto du har i DNB, eller i en annen bank.

Endringen kommer som en direkte konsekvens av nytt betalingsdirektiv i EU (PSD2). Målet med det nye betalingsdirektivet er å legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester. Direktivet skal gjøre betaling enklere, billigere og mer effektivt, og sikre at alle land har samme regelverk. Og direktivet skal i tillegg forebygge svindel ved at det stilles en del nye krav til sikkerhet.

I SpareBank 1 Nord-Norge har vi jobbet intensivt mot denne dagen i flere år, og vi er selvsagt spente på mottakelsen fra våre kunder.

Hypotesene ser ut til å være slik;

  • Etter å ha testet den nye funksjonaliteten live mellom de 14 bankene som inngår i Sparebank 1 alliansen i snart ett år er vi nokså trygge på at kundene vil trykke de nye mulighetene til sitt bryst.
  • Konkurransen mellom bankene vil øke. Bankene med den beste mobil- eller nettbanken vil trolig foretrekkes av kundene.
  • Kundene er vinnere.
  • Tiden med varige konkurransefortrinn (ikke bare i finansnæringen) ser ut til å være en saga blott.

Det siste eksemplifiserer utviklingsracet som pågår i finansnæringen for tiden. En trend som ikke ser ut til å avta med det første. Kampen om å utvikle de beste løsningene for kundene er intens, og ny funksjonalitet kopieres raskt. At de globale teknologigigantene (Apple, Google, Amazon og Facebook) for alvor nå beveger seg inn i finansnæringen med sine betalingsløsninger, gjør det ikke mindre hektisk hos de norske finanshusene. Tempoet er høyt, det gjelder å henge med i svingene;

«Do sharks complain about Monday? No. They’re up early. Biting stuff. Chasing shit. Being scary – reminding everyone they’re a freaking shark» 🙂
(kilde: Ukjent)

Her i SpareBank 1 Nord-Norge kjenner vi samtidig på at vi bare skraper i overflaten av det potensialet som ligger i å utvikle bedre og tryggere tjenester for kundene. Fordi mulighetene som ligger i ny teknologi er så mange og så store.

Derfor investerer vi nå tyngre enn noensinne. Mye av utviklingen skjer i SpareBank 1 Utvikling, som SpareBank 1 Nord-Norge eier sammen med de øvrige 13 SpareBank 1 -bankene. Her jobber vi intenst med å skaffe oss en forståelse av fremtiden – hvor en av suksesskriteriene er å forstå hvilke utfordringer våre kunder opplever i hverdagen. Bare gjennom å forstå dette og samtidig forstå hvilke muligheter som ligger i teknologien vil vi lykkes over tid. Målet er glassklart – vi skal skape en enklere og bedre hverdag for våre kunder. Kall det gjerne neste generasjon bank. Arbeidet er basert på forskning, utvikling og testing for å undersøke hvordan vi med samhandling mellom teknologi og mennesker kan løse våre kunders fremtidige behov.

Til SpareBank 1 Utvikling sender vi i SpareBank 1 Nord-Norge våre aller beste ingeniører, utviklere og analytikere for å jobbe sammen med likesinnede fra de øvrige bankene, fra akademia og fra næringslivet. En unik samling av kompetanse – blant de beste som kan fremskaffes fra norske og utenlandske universiteter er i sving. Gjennom dette samarbeidet har vi i SpareBank 1 Nord-Norge unike muligheter til å ligge helt i front, også i fremtiden.

Vi håper du liker de nye mulighetene som dukker opp i mobil-/nettbanken 14. september!

Kontaktperson

Ronni Møller Pettersen
konserndirektør salg og kunderelasjoner, SpareBank 1 Nord-Norge