50 millioner fra SpareBank 1 Nord-Norge til Bodø som europeisk kulturhovedstad

De neste fem årene vil SpareBank 1 Nord-Norge bruke 50 millioner av Samfunnsløftet på Bodø som europeisk kulturhovedstad. Dette ble besluttet i et ekstraordinært styremøte i SpareBank 1 Nord-Norge i dag tidlig.

– Bodø som europeisk kulturhovedstad handler om mer enn kultur, det varer langt mer enn et år og dekker en hel landsdel. I går gikk startskuddet for et samfunnsløft, som det er helt naturlig at landsdelsbanken engasjerer seg i, både økonomisk og på andre måter, sier konsernsjef Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Pengene kommer fra Samfunnsløftet, SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruk av samfunnsutbyttet.

– Vi er en bank som alle i Nord-Norge eier i lag. Når vi tjener penger, skal derfor det nordnorske samfunnet ha sin andel av overskuddet som er skapt av og i Nord-Norge. Vi leter alltid etter de beste mulighetene for å bruke dette samfunnsutbyttet for å utvikle landsdelen. Bodø som europeisk kulturhovedstad er nettopp en slik mulighet, sier konsernsjefen.

50 millioner takk

Bodø-ordfører Ida Pinnerød håper og tror dette er en investering som både SpareBank 1 Nord-Norge og landsdelen får mange ganger tilbake.

Vi er ubeskrivelig glade for at SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å være med oss på denne reisa og bidra til at Bodø2024 blir ei unik satsing for hele landsdelen. Vi sier ganske enkelt 50 millioner takk, sier Pinnerød.

Tidenes kulturløft

SpareBank 1 Nord-Norges konserndirektør for Helgeland og Salten, Trude Glad, trekker fram tre grunner til at Bodø som europeisk kulturhovedstad er viktig for Nord-Norge, og derfor blir høyt prioritert i Samfunnsløftet de neste årene.

– For det første vil Bodø som europeisk kulturhovedstad være et av tidenes største løft for nordnorsk kulturnæring og frivillighet. De neste årene vil aktører på tvers av landsdelen jobbe sammen. Slik vil Nord-Norge stå igjen med en styrket kultursektor, nye samarbeidslinjer og ny kompetanse, sier Glad.

Utstillingsvindu

I tillegg trekker hun fram at Bodø som europeisk kulturhovedstad også vil bli et utstillingsvindu for hele landsdelen.

– De neste årene vil Nord-Norge vise fram hvor vi lever, hvordan vi lever og hva vi lever av. I dette ligger det et potensial for store økonomiske ringvirkninger for mange sektorer, for hele landsdelen og med lang tidshorisont, sier Glad.

Ungdom høyt prioritert

– Dette utstillingsvinduet vil ikke bare vise fram en landsdel i verden. Vi er allerede godt kjent med de gode planene som Bodø2024 har for å styrke ungdoms tro på seg selv og sin egen posisjon i Nord-Norge. Å løfte de unges kompetanse og framtidstro er høyt prioritert i søknaden som fikk gjennomslag i går, på samme måte som det er et av de prioriterte områdene i Samfunnsløftet, avslutter Glad.

Dette er Samfunnsløftet fra SpareBank 1 Nord-Norge

 • Samfunnsløftet er SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruk av samfunnsutbyttet de neste tre årene.
 • I 2018 var samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge på nærmere en halv milliard kroner.
 • Strategien baserer seg på 10.000 svar fra hele landsdelen, etter at SpareBank 1 Nord-Norge ba om innspill på hvordan samfunnsutbyttet kan bidra til å utvikle Nord-Norge.
 • Samfunnsløftet er delt inn i fem kategorier, som åpnet for søknader da strategien ble lansert torsdag 27. september 2018:
  • Arenaløftet skal støtte møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan landsdelen søke om støtte til anlegg for idrett, kunst og kultur. Kategorien omfatter også initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord, større festivaler og tiltak for å utvikle levende byrom.
  • Innovasjonsløftet skal senke terskelen for nytenking og kommersialisering av ideer, og bidra til innovasjonstakt i det eksisterende næringslivet. Her ønsker SpareBank 1 Nord-Norge søknader om prosjekt som vil innovere eller forbedre et produkt eller en prosess som er viktig for Nord-Norge. I dette løftet ligger det også støtte til aktører som vil skape innovasjon hos andre.
  • Ungdomsløftet skal bidra i de store prosjektene som løfter landsdelens unge talent, kompetanse, framtidstro og mestring. Her ønsker SpareBank 1 Nord-Norge søknader på stipend for å utvikle talent, og på prosjekt som løfter hverdagen for nordnorsk ungdom.
  • Lokalsamfunnsløftet er rigget for de mange små og store prosjektene som springer ut av det lokale engasjementet og som er tuftet på dugnadsvilje. Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til utstyr, arrangement og øvrige prosjekt som knytter lokalsamfunnet sammen.
  • I kunnskapsløftet skal SpareBank 1 Nord-Norge videreutvikle Konjunkturbarometeret for Nord-Norge og bidra til møteplasser for kunnskapsdeling, for eksempel konferanser.
 • I tillegg til Samfunnsløftets fem hovedområder som går over flere år, vil SpareBank 1 Nord-Norge ha et årlig temaløft. Plastløftet er temaløftet for 2019.
 • Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av at samfunnet har den største eierandelen i banken og dermed fortsatt får den største delen av utbyttet. Det var lokale krefter som i sin tid etablerte sparebanker ved at noen skjøt inn grunnkapital. Det gjorde de ikke for egen vinning, men for lokalsamfunnets beste. Overskuddet skulle gå til «allmennyttige formål» der hvor kundene bodde.

Les mer på snn.no/samfunn