Vi deltar i CICERO-prosjekt om klimarisiko

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet «Sustainable Edge» er SpareBank 1 Nord-Norge med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.

Målet er at finansbransjen bedre skal forstå klimarisiko og i hvilken grad selskapene de investerer i bidrar i overgangen til et klimatilpasset lavutslippssamfunn. For å lykkes med denne overgangen må finansering flyttes fra «brune» til «grønne» investeringer. 

Det er utgangspunktet for prosjektet der CICERO Senter for klimaforskning i partnerskap med flere ledende norske finansinstitusjoner skal bidra til å gjøre det enklere å forstå klimarisiko i praksis. SpareBank 1 Nord-Norge deltar sammen med blant andre SR-Bank, SMN, SpareBank 1 Østlandet og Samspar-bankene. Finans Norge, Oslo Pensjonsforsikring, Enova, Nysnø og Schjødt er også partnere i prosjektet.

– Viktig å vite at vi spør om de riktige tingene

– Klimarisiko blir en viktigere del av vurderingen vi gjør i lånesaker fremover. Både på grunn av fysiske endringer i vær og natur, og på grunn av overgangen til et lavutslippssamfunn, og alle endringene det vil føre til. Men vi i banken er ikke klimaforskere. Derfor er vi helt avhengige av CICERO og dette prosjektet for å vite at vi spør om de riktige tingene, sier Ragnhild Dalheim Eriksen, bankens ansvarlige for bærekraft.

Hun er en av flere som deltar i prosjektet fra SpareBank 1 Nord-Norge.

Skala fra mørkebrun til lysegrønn

Analysemetodikken som utvikles er en forskningsbasert vurdering av en bedrifts aktiviteter basert på CICEROs anerkjente Shades of Green-metodikk. CICERO har de siste ti årene gitt uavhengige vurderinger av grønne obligasjoner. Gjennom dette arbeidet har CICERO opparbeidet seg unik erfaring med hvordan man en kommunisere til investorer om hvor grønn en investering er. 

Med utgangspunkt i klimaforskningen gis en vurdering på en skala fra mørkegrønn til lysegrønn basert på i hvor stor grad aktivitetene bidrar til lavutslippssamfunnet. ‘Sustainable Edge’ tar utgangspunkt i denne metodikken og videreutvikler den for vurdering av selskaper. Investeringer, inntekter og forsknings- og utviklingsaktiviteter skal vurderes på en skala fra mørkegrønn til mørkebrun ut fra i hvor stor grad de bidrar til lavutslippssamfunnet. 

Verktøyet som utvikles i «Sustainable Edge» vil:

Vurdere hvordan selskaper endrer sine inntekter, investeringer og forsknings- og utviklingsaktiviteter over tid mot en grønn omstilling og dermed gi mulighet for å følge utviklingen av andelen grønne investeringer og inntekter over tid.

Gi en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko.
Gi en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever retningslinjene for hvordan selskaper bør rapportere om klimarisiko fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Prosjektet er finansiert av ENOVA og alle partnere som deltar aktivt i prosjektet.