Petter Høiseth

Vil du være med å påvirke bankens framtid?

Samfunnet eier banken og nå kan DU være med på å bestemme. Vi ønsker forslag til medlemmer i representantskapet blant kundene våre.

– Vår største eier er alle oss som bor i Nord-Norge, og som eier får landsdelen også den største andelen av overskuddet, forteller konsernsjef Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Som sparebank er det nemlig en viktig forskjell. Her går ikke alt overskuddet til investorene, men samfunnet får sin andel. 54 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge eies av alle som bor i landsdelen, og deler av overskuddet pløyes derfor tilbake gjennom støtte til små og store prosjekter.

Hvordan har det seg at kundene eier over halvparten av SpareBank 1 Nord-Norge? Det begynte i Tromsø i 1836.

Ønsker kandidater

Som eier har kundene rett til å velge hvem som skal bestemme, og dermed påvirke framtiden for landsdelsbanken. Nå er tiden inne for å få inn nye stemmer som kan være kundenes representant. Det er nemlig ledige plasser i bankens øverste organ, representantskapet. En av de viktigste oppgavene som representantskapet har, er å sikre at styret i SpareBank 1 Nord-Norge gjør som det skal – og alt går riktig for seg etter loven.

Som medlem får den rette kandidaten blant kundene en stor mulighet til å være med på å bestemme og påvirke.

– Gjennom å sitte i representantskapet har kundene våre en stemme inn. Her får man en unik mulighet til å bygge nettverk og få innsikt i hvordan konsernet styres, sier Petter Høiseth.

Hvordan foreslår jeg en kandidat?

Les mer om representantskapet og foreslå din kandidat innen 27. oktober her.

Over 18 år og kunde i banken

Hvert år velges det medlemmer til representantskapet blant kundene våre, noe som kalles et innskytervalg. Der får man verdifull erfaring fra yrkeslivet, og blir ikke minst kjent med folk som bidrar til å bygge nettverket ditt.

– Medlemmene får mye kunnskap som kan brukes i eget yrkesliv. I år ser vi særlig etter unge krefter, og vervet kan jo være et godt tillegg på cv’en, tipser konsernsjefen.

Han oppfordrer alle i nord til å se rundt seg: Kjenner du noen som kan egne seg, eller kanskje du ønsker å foreslå deg selv? Kandidaten må være kunde i banken, over 18 år og ha hatt 2500 kroner på konto i SpareBank 1 Nord-Norge de siste seks månedene. Det er et betalt verv.

– Men husk å spørre den du vil nominere først, sier han.

Charlotte Ringkjøb mener erfaringen fra SpareBank 1 Nord-Norges representantskap har vært uvurderlig.  

Varierte oppgaver

Som medlem i representantskapet kan du forvente å bli innkalt til ett møte i året. Det som også er sikkert er at du – eller den kandidaten du foreslår, får jobbe sammen med folk fra forskjellige posisjoner og fra ulike geografiske steder. Medlemmene velges for fire år av gangen.

Når du er med i representantskapet er du med på å:

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

– Vi håper på mange gode forslag og husk at fristen er 27. oktober, sier konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge, Petter Høiseth.