Dugnad mot økonomisk kriminalitet

Myndighetene har bedt norske banker sørge for oppdatert legitimasjon på alle kundene sine. Hensikten er å gjøre svindel vanskeligere.

I disse dager får en rekke kunder i SpareBank 1 Nord-Norge brev i posten og i nettbanken om at de må møte opp i banken med passet sitt for å legitimere seg på nytt.

–  Regelverket pålegger bankene strenge plikter for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering, og en del av disse pliktene innebærer at vi må ha en oppdatert og dokumentert legitimasjon på alle kundene våre. Vi er også pålagt å ha kjennskap til hvordan kundene bruker produktene og tjenestene våre, sier Nina Wihuri, som er compliancesjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Hensikten med regelverket er å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking og terrorfinansiering.  At vi har god oversikt over og kjennskap til kundene våre vil også kunne beskytte den enkelte mot forsøk på ID-tyveri og svindel.

–  Økonomisk kriminalitet er et økende problem både i Norge og i resten av verden. Men det er en rekke tiltak vi sammen kan gjøre for å gjøre det vanskeligere for de som driver med slikt. Vi håper kundene våre ser på dette som en felles dugnad til det beste for samfunnet, sier Wihuri.

I praksis må du som kunde legitimere deg på nytt og svare på noen spørsmål om bankbruken din. Dette må du gjøre selv om du har vært kunde i banken i mange år.

–  Vi ønsker at alle tar turen innom oss for å legitimere seg. Men vi vet at det for noen kan være vanskelig å komme seg til banken. Da er det fint om du tar kontakt med oss, så skal vi forsøke å finne fleksible løsninger.

Mer informasjon finner du her