SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge blir totalleverandør til bedriftsmarkedet

Med en ny rådgivningsavdeling går SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge fra å være et tradisjonelt regnskapskontor til å bli en totalleverandør av bedriftsøkonomiske tjenester.

–  Vi jobber med å hele tiden med å tilpasse tjenestene etter behovene til kundene, og det er bakgrunnen for at det nå er opprettet en ny rådgivningsavdeling, sier Rolf-Egil Håvoll, som er leder for fag og rådgivning.

Med den nye avdelingen utvider SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge kompetansefeltet og kan nå tilby en del nye økonomitjenester for både små og store bedrifter.

Rådgiving gjennom hele livsløpet til en bedrift

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge tar sikte på å være en samarbeidspartner for sine kunder gjennom hele livsløpet til virksomheten. Gjennom etablerer-veiledning ønsker de å hjelpe til med å få realisert gode idèer gjennom å bistå sine kunder i prosessen med å etablere sin virksomhet.

Når virksomheten er etablert vil Regnskapshuset kunne tilby lederstøtte til virksomhetens regnskaps- og økonomifunksjon. Det kan være budsjett og analyser, regnskapsrapportering, virksomhetsstyring, styrearbeid, finansiering og investering. Bedrifter som mangler kompetanse eller kapasitet til å ta hånd om dette kan rett og slett leie en økonomisjef.

Regnskapshuset vil også kunne tilby såkalte spesialistoppgaver. De kan gå inn og bistå med strukturelle endringer i virksomheter, enten det er snakk om omdanninger til aksjeselskap eller omorganisering av eksisterende selskapsstrukturer. Andre aktuelle spesialistoppgaver er hjelp til kapitalendringer og utbyttepolitikk, samt skatte- og avgiftsrådgivning.

Det jobbes også med å utvikle et tjenestespekter som skal gi lederstøtte til virksomheter innen lønn og HR. Regnskapshuset kan gå inn og ta på seg oppgaver i bedrifter som mangler et fullgodt HR-apparat. Det er også mulig å sette bort lønnskjøringen for bedrifter som ikke har ressurser til å ta hånd om dette selv.

Hvis noen av Regnskapshusets kunder mot formodning skulle være nødt til å innstille driften eller ikke ønske å drive videre, så kan det gis hjelp også til denne prosessen.

En støtte for lokalt næringsliv

Det er ikke bare rådgivningsavdelingen som er ny i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge, leder Rolf-Egil selv er relativt ny han også. Han er imidlertid langt fra noen nykommer i regnskapsbransjen, hvor han tidligere har jobbet som statsautorisert revisor for BDO og PwC i mange år.

– Jeg hadde lyst til å bruke kompetansen min på et nytt område, så derfor søkte jeg meg til Regnskapshuset. Jeg liker veldig godt verdiene som ligger til grunn for måten SpareBank 1 Nord Norge driver på.  I SpareBank 1 Nord-Norge virkeliggjøres visjonen «For Nord-Norge» på en veldig bra måte, blant annet gjennom hvordan samfunnsutbytte skal bidra til samfunnsløft i Nord-Norge.

Lokalkontorene skaper viktig nettverk

Rolf-Egil peker på nettverket av lokalkontor som er spredd utover hele distriktet som et viktig konkurransefortrinn for Regnskapshuset og SpareBank 1 Nord Norge.

– Vi har et nettverk som strekker seg over hele landsdelen, og vi når ut til veldig mange. De store rådgivningshusene fokuserer gjerne mer på de større kundene, men SpareBank 1 Nord-Norge har et apparat som også kan ta hånd om de små og mellomstore. Det gjør at vi kan tilby løsninger for hele næringslivet i Nord Norge, sier Håvoll.

Satser på nye programvaresystem

I tillegg til regnskapstjenester og komplett rådgiving er SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge i ferd med å etablere seg som en stor IT leverandør innen ERP-systemer. ERP (Enterprise Resource Planning) er programvaresystem som server flere ulike virksomhetsområder i en bedrift, som produksjon, lager, salg, innkjøp og økonomi.